Konstruksjon av veneklaff (neoklaff)

Ved konstruksjon av veneklaff lager vi en ny klaff kirurgisk i dype vener (samleårer), der klaffene har blitt ødelagte  fordi pasienten har hatt blodpropp. Behandlingen utføres ved Nasjonal behandlingstjeneste for rekonstruktiv dyp venekirurgi (NOVI – Norsk venøs insuffisiens), ved Karavdelingen ved Oslo universitetssykehus.