HELSENORGE

Måling av nitrogenoksyd fra nesen

Måling av gass i nesen er en test som måler hvor mye nitrogenoksyd du har i luften du puster ut. Vi måler dette gjennom nesen din, og det er ikke ubehagelig.