HELSENORGE

Nyrebiopsi av barn

Nyrebiopsi er en undersøkelse der man tar en vevsprøve fra nyren. Undersøkelsen gjøres mens barnet er i narkose slik at barnet ikke kjenner noe.