HELSENORGE

Overgangsstenose hos barn - operasjon

Ved overgangsstenose er overgangen mellom nyrebekken og urinleder for trang (stenotisk). Urinen blir hindret i nyrebekkenet fordi tømningen ned i urinlederen og videre til blæren går langsomt. Dermed blir nyrebekkenet utvidet.