Pacemaker, generatorbytte

 

Bytte av batteri på pacemaker, ICD eller CRT.