Pacemaker, generatorbytte

Bytte av batteri på pacemaker, ICD eller CRT.