Perkutan endoskopisk gastrostomi

Gastromedisinsk avdeling

Gastrostomi er en kanal fra magesekken til hudens overflate, der det er ført en sonde gjennom kanalen. Vanligvis gjøres inngrepet ved hjelp av et gastroskop, og metoden kalles Perkutan Endoskopisk Gastrostomi (PEG). Sonden som brukes kalles gastrostomisonde.

Innledning

Personer som av ulike årsaker har langvarige spiseproblemer, kan ha nytte av en gastrostomisonde for å få tilført tilstrekkelig næring. Det kan være behov for gastrostomi i en kort periode eller i et mer langsiktig perspektiv.

Henvisning og vurdering

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Før

Hvordan kan jeg forberede meg?

Du må møte fastende, magesekken må være helt tom før undersøkelsen.

  • Ikke spise eller drikke noe de siste 8 timene før undersøkelsen.
  • Hvis du er veldig tørst kan du drikke 1-2 glass vann inntil 2 timer før undersøkelsen. Etter dette kan du skylle munnen uten å svelge noe.

Hvis du har diabetes og bruker insulin, eller tar livsviktige medisiner som ikke kan utsettes, kan du kontakte oss for å få timeavtale tidlig på dagen. Gi oss beskjed dersom du er allergisk for noen legemidler.

Vi ønsker at du tar med deg en oppdatert liste over medisiner du bruker.

Du vil få antibiotika før PEG blir anlagt, for å forebygge eventuell infeksjon etter anleggelsen.

Bruker du Plavix, Clopidogrel, Brilique, Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Fragmin eller Marevan må du stoppe å ta disse medisinene for å redusere risikoen for blødning i forbindelse med undersøkelsen. Spør fastlegen om du kan stoppe midlertidig med disse medisinene.

  • Plavix, Clopidogrel og Brilique kan tas inntil 7 dager før undersøkelsen.
  • Pradaxa, Xarelto og Eliquis kan tas inntil 48 timer før undersøkelsen. Ta med deg disse medisinene slik at du kan ta disse etter utført undersøkelse.
  • Marevan kan tas inntil 48 timer før undersøkelsen. Bruker du Marevan må du møte for blodprøvekontroll 1 time før avtalt time. Blodprøverekvisisjon får du i vår ekspedisjon bygg 6 i 3.etg.
  • Bruker du Albyl-E kan du fortsette med å ta den.
  • Fragmin sprøyter kan tas inntil kvelden før undersøkelsen.

Sykepleier fra gastromedisinsk sengepost vil kontakte deg før innleggelsen for å avklare hvilket behov det er for opplæring i stell av nyanlagt PEG. Det avtales evt. tidspunkt for opplæring av den/de som skal være ansvarlige for stell og håndtering av gastrostomien. Det kan være pasienten selv, pårørende eller personell i omsorgsbolig eller sykehjem.
 

2. Under

Hvordan foregår undersøkelsen?

Under selve undersøkelsen ligger du på venstre side. Har du tannproteser må disse tas ut. Du får et munnstykke mellom tennene. Når gastroskopet kommer bak tungen får du beskjed om å svelge. Selv om dette kan oppleves ubehagelig så forsøk å slappe av og puste rolig mens undersøkelsen pågår. Etter hvert vil du få beskjed om å ligge på ryggen. Legen vil da finne ut hvor på magen gastrostomien skal plasseres, og gi bedøvelse før vi lager forbindelse mellom hud og magesekk.

Du kan puste normalt igjennom munn og nese under undersøkelsen.

Det finnes ulike typer gastrostomisonder og det vurderes ved innleggelse hvilken type du skal ha.

Gjør det vondt?

Det vil kunne oppleves noe ubehagelig. Men du vil på forhånd få tilbud om en beroligende og smertestillende sprøyte.

Hvor lenge varer behandlingen/undersøkelsen?

Selve undersøkelsen tar vanligvis mellom 30 og 45 minutter.

Du vil bli innlagt på gastromedisinsk sengepost til dagen etter, og du og/eller omsorgsperson vil få opplæring i stell og håndtering av gastrostomi. Du vil også få skriftlig informasjon om hvordan gastrostomien skal stelles og hva du skal passe på etterpå.

Vi vil hjelpe deg med å bestille utstyr som du trenger når du kommer hjem.

3. Etter

Skal jeg til kontroll eller følges opp på noen måte?

Det er ikke planlagt noen kontroll i etterkant. Gastrostomisonden kan ligge så lenge den fungerer og så lenge du har behov for den.

 

Vær oppmerksom

Komplikasjoner rett etter innleggelse er sjeldent. I helt spesielle tilfeller kan det oppstå blødning, infeksjoner og skader på andre organer. Ved mistanke om komplikasjoner er det aktuelt med videre observasjoner på sykehuset.
Den første tiden etter undersøkelsen kan du føle deg litt oppblåst og ha smerter der gastrostomien har blitt lagt inn, men dette går over etter et par uker.

Kontaktinformasjon

Gastromedisinsk avdeling
Oppmøte
Gastromedisinsk poliklinikk, bygg 6A, 3. etg. ekspedisjon rom 3059.
Telefon
22 11 94 06 (hverdager 10:00-11:30 og 13:00-14:30)
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Medisinsk klinikk
Gastromedisinsk avdeling
Ullevål sykehus
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo
Ullevål sykehus - bygg 6
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.