Psykososial oppfølging ved medfødte misdannelser

Seksjon for psykosomatikk og CL- barnepsykiatri

Innledning

Henvisning og vurdering

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Før

2. Under

3. Etter

Kontakt