Pusteprøve, urea

Helicobacter-test

Undersøkelsen gjennomføres ved at du blåser luft inn i to prøveglass. Deretter får du en tablett (testmateriale) som du svelger med et glass vann. Etter 10 minutter blåser du luft i to nye glass og testen er ferdig.