Kirurgisk avdeling for barn

Pylorusstenose - operasjon

Pylorusstenose er en forsnevring eller fortykkelse av lukkemuskelen (pylorus) mellom magesekk og tolvfingertarm. Dette fører til forhindret tarmpassasje hos spedbarn 2-4 mnd. Tilstanden er vanligvis medfødt.

Innledning

Hos enkelte barn skjer det en fortykkelse av lukkemuskelen som skiller magesekken fra tolvfingertarmen. Dette fører så til en forsnevring av utløpet fra magesekken. Magesekken klarer ikke å tømme maten over i tarmen, og istedet vil barnet kaste opp. Lettere tilfeller kan gå over av seg selv, men i mange tilfeller må dette opereres.

Symptomer vil være oppkast, kvalme og sprutbrekninger. Ofte starter tilstanden med gulping som øker i omfang, og går over i brekninger og senere store sprutbrekninger (ofte flere meter sprut), ofte i forbindelse med hvert måltid. Etter måltider vil maten samle seg opp i magesekken, som trekker seg kraftig sammen for å presse maten forbi det trange området i pylorus. Siden dette er vanskelig, presses maten tilbake opp spiserøret, og barnet kaster opp med stor kraft i stedet. Barnet vil virke sulten og sugelysten, og lite påvirket av brekningen i starten. Etterhvert vil det bli slappere, med sjeldnere avføring. Gjentatte oppkastepisoder fører til vekttap og salttap. Barnet kan også bli uttørret (dehydrert).

Barnets oppkast vil ha en sur lukt, og det kan være spor av blod i det. Symptomene kommer vanligvis omkring 4 ukers alder +/- 2 uker.

Årsaken er ukjent, og tilstanden er mest vanlig hos gutter.

Før

Barnet vil bli undersøkt av en kirurg, som vil kjenne etter en fortykket muskel (pylorus), eller observere hevelse pga økt muskelaktivitet i pylorus etter et måltid hos barnet.

Det vil bli tatt blodprøver, ultralyd og evt. røntgen av magen med kontrast. Blodprøver vil vise om barnet har en elektrolyttforstyrrelse pga stort salttap ifm mye oppkast. Ultralyd vil vise en fortykket muskel med forlenget og forsnevret åpning. Røntgen med kontrast vil vise langsom eller manglende tømming av mageinnhold.

Under

Operativ behandling består av en spalting av den fortykkede muskelen, uten å skade muskelen. Det er viktig at barnet er i god væskebalanse før inngrepet og at en evt. elektrolyttforstyrrelse er korrigert. Det blir som regel gitt væske med elektrolytter direkte i blodet (intavenøst) inntil operasjon. Det blir i tillegg lagt ned en tynn slange (ventrikkelsonde) via spiserøret ned i magesekken, for å tømme magesekken for mageinnhold. Dette gjøres for å unngå at barnet kaster opp, og mageinnhold går over i luftrøret som kan skape komplikasjoner under og etter inngrepet.

Hvordan er forløpet?

Barnet får intravenøs væske inntil det klarer å spise selv. Man begynner med små måltider (ca 20ml) 4 timer etter operasjonen, og øker ca hver annen time med 10-20ml, til normal mengde. Dere kan reise hjem når barnet spiser tilfredsstillende, og ikke kaster opp (ca etter 3-5 dager). Barnet kan kaste opp etter operasjonen pga en hevelse i operasjonsområdet. Dette går over etter et par dager.

Etter

Komplikasjoner er meget sjeldne, og barnet kommer seg som regel raskt etter operasjonen. Vektøkning er tegn på at barnet trives og at operasjonen var vellykket.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?