HELSENORGE

Repetitiv nervestimulering og singel fiber EMG

Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge samspillet og overgangen mellom nerver og muskler.