Repetitiv nervestimulering og singel fiber EMG

Vi undersøker enkelte nerver, som regel i hånden, skulderen og eventuelt ansiktet ved at du får gjentatte små strømstøt. Dette kalles repetetiv nervestimulering. Vi undersøker også enkelte musklers aktivitet ved å stikke en liten nål inn i musklene. Det kalles Single fiber EMG.