HELSENORGE

Repetitiv nervestimulering og singel fiber EMG

Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge samspillet og overgangen mellom nerver og muskler. Ved repetitiv nervestimulering gis gjentatte, små strømstøt over nerver i hånden, skulderen og i ansiktet. Ved singel fiber EMG undersøker vi også enkelte musklers aktivitet ved å stikke en liten nål inn i musklene.