Ryggmargsstimulering

SCS – Spinal Cord Stimulation
Avdeling for smertebehandling

Stimulering av ryggmargen med svak strøm kan lindre enkelte typer langvarige smerter. Behandlingen etableres ved et mindre kirurgisk inngrep med lav risiko. Det er hovedsakelig pasienter med nervesmerter (som skyldes skade eller sykdom som påvirker nerver) som har nytte av ryggmargsstimulering.

Innledning

Vi bruker oftest ryggmargsstimulering hos rygg- eller nakkeopererte pasienter som er mest plaget av nervesmerter i ben eller armer, men de kan også ha smerter i nakke eller rygg. Pasienter med nervesmerter etter skader og operasjoner i ben eller armer, og pasienter med smertefull polynevropati (ofte pga. diabetes), er også aktuelle for denne behandlingen. Videre kan pasienter med komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) oppnå smertelindrende effekt.

Pasienter med angina pectoris som ikke responderer på annen behandling (medikamenter, utblokking av kransarterier) er en annen viktig gruppe som ofte har god nytte av ryggmargsstimulering. I tillegg kan enkelte pasienter med perifer karsykdom respondere positivt på denne behandlingsformen.

Henvisning og vurdering

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Før

Stimulering av ryggmargen med strøm kan lindre nervesmerter (”nevropatiske” smerter). Dette er smerter som kommer av skader eller sykdom i nerver. I tillegg kan pasienter med enkelte andre smertetilstander, som angina pectoris og noen perifere karsykdommer, ha effekt av slik behandling. Målet med behandlingen er smertelindring og at pasienten skal få et bedret funksjonsnivå og livskvalitet.

For å vurdere om slik behandling er aktuell, undersøkes pasienter av spesialist på en smerteavdeling eller nevrokirurgisk avdeling med spesialkompetanse på dette feltet.

Før du får lagt inn et varig system må du vanligvis gjennom en testperiode. Da prøver vi ut på deg et midlertidig system med pulsgenerator utenfor kroppen. Dersom testen gir deg smertelindring, og bedre funksjon og økt livskvalitet vil vi vurdere om det skal legges inn et varig system.

Viktig informasjon før operasjonen

Hvis du får en infeksjon før operasjonen, for eksempel forkjølelse, influensa eller sårinfeksjon, må du ringe oss. Da kan det hende at vi må utsette operasjonen.

Du skal ikke spise eller røyke/snuse etter klokken 24 natt til operasjonsdagen. Du kan drikke klare væsker fram til to timer før fremmøte. Klare væsker er vann, saft, juice uten fruktkjøtt, kaffe eller te uten melk.

Vi anbefaler at du dusjer kvelden før eller om morgenen på operasjonsdagen. La ryggen lufttørke for å unngå at du får sår. Bytt sengetøy slik at du sover i en ren seng. Ta på deg rene klær.

Noen medisiner påvirker operasjonen, spesielt blodfortynnende medisiner (for eksempel Marevan, Albyl med flere) og smertestillende/betennelsesdempende medisiner, såkalte NSAIDs (f. eks. ibuprofen (Ibux®),diklofenak (Voltaren®) med flere). Det er legen som skal operere deg, som bestemmer når du skal slutte å ta slike medikamenter. Dette avtaler dere før operasjonen.

Vanligvis tar man ikke medisiner mot diabetes mellitus (sukkersyke) på operasjonsdagen. Vi kontrollerer blodsukkeret ditt før operasjonen.

Før operasjonen får du antibiotika for å redusere risiko for infeksjon. Hvis du ikke tåler vanlig penicillin, så må du gi beskjed til legen om dette.

2. Under

Under operasjonen ligger du på magen. Vi fører vi en tynn elektrode (kabel) gjennom huden inn i epiduralrommet som ligger bak ryggmargen din. Legen bruker røntgen for å kunne plassere elektroden i riktig område. Elektroden kobler vi til en pulsgenerator (et batteri som ligner på en pacemaker) som legges under huden.  Du får en håndkontroll og kan selv kontrollere behandlingen; slå systemet av og på, justere strømstyrke. Du får lokalbedøvelse, samt beroligende og smertestillende medikamenter når du har behov for det. For at vi klare å plassere elektroden riktig, tester vi systemet med svak strøm på operasjonsstuen. Når dette skjer, vil du være våken slik at du kan gi tilbakemelding om du kjenner dirring i det området du har smerter. For å unngå at elektrodekabelen flytter på seg, fester vi den under huden på ryggen din. Deretter trekker vi elektrodekabelen til en pulsgenerator som legges i fettvevet under huden. Som regel plasserer vi pulsgeneratoren nederst på siden av ryggen.

Gjør det vondt?

Prosedyren kan være noe plagsom mens vi fører elektroden oppover ryggkanalen. Hvor lenge sårsmertene varer, varierer sterkt fra person til person (fra et par dager til noen uker). Legen diskuterer smertelindring med hver enkelt pasient. Dersom du får økende smerter i operasjonsområdet, må du kontakte oss (helg og kveldstid: legevakt).

Hvor lenge varer behandlingen?

Innleggelse av permanent system for ryggmargsstimulering tar ca. 1,5 time. Tid til forberedelser og etterarbeid kommer i tillegg. Du må regne med å være på sykehuset i totalt fem til seks timer.

3. Etter

Etter operasjonen kan du spise og drikke. Deretter vil en sykepleier programmere ryggmargsstimulatoren sammen med deg.

Du blir kalt inn til kontroll på Ullevål noen uker etter operasjonen. Kontrollen handler stort sett om hvordan det går med deg og om det er nødvendig med justeringer av systemet. Deretter er det individuell oppfølging etter behov.

Viktig informasjon om tiden etterpå

Bandasje

Det er ikke farlig om det er noe blod i bandasjen.  Dersom du trenger det, får du med deg ekstra bandasje med deg hjem. Dersom det siver blod ut av bandasjen, setter du på ekstrabandasjen du har fått over området der blodet kommer ut. Ring oss dersom du er usikker.
Vanligvis er det nok at du bruker en tett bandasje i to døgn etter operasjonen. Mange foretrekker å beskytte sårsnittet med bandasje/plaster i et par uker etter operasjonen.

Dusjing

Du må vente i to dager etter operasjonen før du kan dusje. Når du da skal dusje, tar du av bandasjen på forhånd. Du må undersøke såret ditt først. Dersom såret er lukket, kan du dusje.
Du må unngå å bade (badekar, basseng/sjø) og å være i badstue i fire til seks uker etter at du har fått ryggmargsstimulatoren lagt inn.

Soling

Du bør dekke til arrene når du skal være i solen. Slik kan du forhindre at du får skjemmende arr. Tildekkingen bør du gjøre den første sommersesongen etter operasjonen.

Sting

Du slipper å fjerne stingene. Disse stingene løser seg opp av seg selv.

Kroppsposisjon

Hvordan du beveger kroppen din kan påvirke hvordan du kjenner ryggmargsstimuleringen, for eksempel når du beveger på hodet og ryggen. Dette er ikke farlig. Du bør likevel unngå store og raske bevegelser, som for eksempel snømåking, i fire uker etter operasjonen. Deretter er det ingen begrensninger.

Hvordan er det å leve med ryggmargsstimulator?

Det finnes flere leverandører med ulike systemer på markedet. Hvilket system som velges til deg avgjøres av hvilket behov du har. Levetiden til pulsgeneratoren avhenger av type generator og hvor mye strøm pasienten bruker. Pulsgeneratoren skiftes når batteriet nærmer seg tomt. Det tar vanligvis mellom ett og fem år. Dersom du har behov for å bruke mye strøm, kan det ved senere batteriskifte være aktuelt at du i stedet får et oppladbart system.
Det er helsepersonell med spesialkompetanse som stiller inn behandlingen for ryggmargsstimulatoren. Men du kan selv justere og gjøre endringer i behandlingen dersom du trenger det. Dette gjør du ved hjelp av en fjernkontroll. Av og til kan det være aktuelt at du må komme til oss for en ny programmering.

Påvirkes ryggmargsstimulatoren?

Ryggmargsstimuleringssystemet kan ikke bli skadet av sikkerhetskontroller, butikkalarmer, mobiltelefoner og lignende.

Metalldetektorer kan reagere på ryggmargsstimulatorsystemet. Det er lurt å vise informasjonskortet før du går gjennom metalldetektorer. Dette kortet får du av oss etter operasjonen.

Bilkjøring

Du skal ikke kjøre bil selv de første 24 timene etter operasjonen.
Produsentene anbefaler at du ikke kjører med ryggmargsstimulering slått på. Likevel kjører pasienter bil etter at de har blitt kjent med systemet. Noen pasienter må slå av systemet  når de kjører dersom de får en altfor kraftig dirring  fordi de har bevegd seg , for eksempel snudd på hodet.

MR

Fordi det er metall i ryggmargsstimulatorsystemer er det ikke alle systemer som tillater MR-undersøkelser. Hva slags type stimulator du har, står på informasjonskortet.

For ryggmargsstimulatorsystemer som tillater MR, er det visse betingelser som gjelder ved MR-undersøkelsen. Røntgenavdelingen har vanligvis informasjon om dette.

Dersom du er nødt til å ta MR når du har et SCS-system som ikke tillater MR, og andre typer bildeundersøkelser ikke er et alternativ, må ryggmargsstimuleringssystemet opereres ut.

Uansett hvilket system du har, kan du fortsatt ta CT, røntgen og ultralyd som normalt.

Vær oppmerksom

Ved alle inngrep er det en risiko for komplikasjoner, men komplikasjoner etter operasjon for ryggmargsstimulering skjer sjeldent.

Noen komplikasjoner som kan oppstå er:

 • Sårinfeksjon: Vi gir deg antibiotika for å redusere sjansen for at du får infeksjon. Noen infeksjoner er overflatiske kun i huden, mens andre kan være dype.  Hvis pasienten får infeksjon, må vi oftest operere ut ryggmargsstimuleringssystemet.
 • Blødning: Dersom du går på blodfortynnende preparater, kan det være nødvendig at du endrer dosen av medisiner før inngrepet. Dette er for å redusere sjansen for blødning.
 • Smerter av systemet: Du kan få ubehag rundt festet for elektroden eller batteriet og dette kan vare i flere uker.
 • Tekniske feil: Tekniske feil kan skje, for eksempel ledningsbrudd som kan føre til at systemet slutter å virke eller at det gir ustabil stimulering.
 • Hodepine: Enkelte pasienter kan få hodepine etter inngrepet. Dette går vanligvis over etter noen dager.
 • Arrvev: Det danner seg arrvev rundt elektroden. Dette kan noen ganger føre til at effekten avtar, eller at området hvor ryggmargsstimuleringen virker endres. 

Andre kirurgiske inngrep

Dersom du skal gjennomføre andre operasjoner, er det viktig at du gir beskjed til de som skal operere deg om at du har en ryggmargsstimulator.  Under mange kirurgiske operasjoner brukes  det diatermi. Det er et elektrisk instrument som stanser blødning fra små blodårer. Når pasienter med ryggmargsstimulator opereres, kan det brukes såkalt bipolar diatermi i stedet. Generelt anbefales det ikke bruk av unipolar diatermi (der diatermiplate klistres på huden) for pasienter med ryggmargsstimulator.

Kontaktinformasjon

Avdeling for smertebehandling
Telefon
23 02 61 61
mandag - tirsdag 08.00 - 15.30
onsdag 08.00 - 20.00
torsdag - fredag 08.00 - 15.30
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for smertebehandling
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo                            
Ullevål sykehus
Besøksadresse
Kirkeveien 166(Kart)
Oslo
Telefon
Sentralbord 915 02 770 , 22 11 80 80

Kollektivtrafikk til Ullevål sykehus

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se www.ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

Apotek

​Apotek på Ullevål sykehus

Apoteket finner du mellom  byggene 2 og 11, ved siden av Kiwi dagligvarebutikk og kafèen Espresso House.

Åpningstider:
Mandag til fredag: 08.00 - 17.00
Lørdag:                  10.00 - 14.00

Avvik kan forekomme, konferer med apotekets egne nettsider:
https://sykehusapotekene.no/steder/oslo-ulleval

Kontakt:
Telefon 23 20 52 40 
E-post: ulleval.apotekutsalget@sykehusapotekene.no

Barne- og ungdomsaktiviteter

Barne- og ungdomsaktiviteter på Ullevål sykehus

De fleste tilbudene til barn og unge på Ullevål sykehus finnes på Barnesenteret i bygg 9. Barnesenteret har utendørs lekeplass og leketerapiavdeling med førskolelærere

Tlf. 23 01 55 73 / 23 01 55 79

Lekekroker finnes i alle avdelinger som behandler barn

Ungdomsrom på Ullevål

På Kreftsenteret i bygg 11 finnes et eget ungdomsrom for fritidsaktiviteter. Dette er hovedsaklig for ungdommer som er pasienter, men kan også benyttes av andre.

Besøk og permisjon

​Besøk og permisjon

 • Unngå besøk fra 08.00 - 15.30, da utredning og behandling
  foregår.
 • Besøkstider finner du på en tavle på sengeposten. Besøk utenom dette avtales med personalet.
 • Permisjoner avklares med behandlingsansvarlig lege.

Bibliotek

​Bibliotek på Ullevål sykehus

Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørende et åpent informasjonssenter med en oppdatert og rikholdig samling av helsefaglig litteratur, nyttige brosjyrer og mulighet for å låne generell litteratur for barn og voksne.

Du finner biblioteket i bygg 10 (Ullevål hotell).

Åpningstider:

Mandag-tirsdag-torsdag-fredag: 10.00-16.00
Onsdag: 10.00-19.00
Lørdag-søndag stengt

Kontakt:

Telefon: 23 01 51 40

Telefontid: 08.30-16.00 (onsdag til 19.00) 

seksjonforhelseinfo@ous-hf.no

Blomster og gaver

​Blomster og gaver på Ullevål sykehus

Narvesen-kiosken ved hovedinngangen, Kiwi-butikken i Vestre gate og Ullevål hotell, i bygg 10 har gaver og blomster.

Butikk

Daglivarebutikk på Ullevål sykehus

På Ullevål sykehus er det en ​Kiwi dagligvarebutikk i Vestre gate, mellom byggene 2 og 11.

Åpningstider:

Hverdager:  07:00 - 23:00
Lørdag:       09:00 - 21:00
Søndag:      Stengt

Kontakt:

Telefon: 22 46 61 11 

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Frisør

Frisør på Ullevål sykehus

Studio Alf Ullevål AS (over Kiwi)

Våre åpningstider er:
Man/ons/fre: 09.00-17.00
Tir/tor: 09.00-19.00
Lør: 09.00-15.00

Telefon: 22 60 67 44.

Hotell

​Hotell på Ullevål sykehus

Hotellet består av 131 gjesterom, fordelt på åtte etasjer. Alle rom er utstyrt med eget bad/WC, TV, telefon og kjøleskap. Internett er tilgjengelig mot betaling. Ullevål hotell er hovedsakelig et tilbud for pasienter som av ulike årsaker har behov for å være i nærheten av sykehusets tjenester. Deres pårørende kan også bo på hotellet.

Restaurantens åpningstider:
Hverdager
Frokost  07.00 - 09.00
Lunsj      11.30 - 13.00
Middag  16.30 - 18.30

Helg og helligdager
Frokost  08.00-10.00
Lunsj     12.00-13.00
Middag 16.00-18.00

Hotellet ligger på sykehusområdet i bygg 10, mellom Kvinnebarn senteret og Patologibygget (Blodbanken).

Holdeplass for trikk og buss finnes rett utenfor sykehusets hovedinngang i Kirkeveien. Flybussene til og fra Gardermoen stopper på samme holdeplass som lokalbussen.

Vi anbefaler at det benyttes kollektivtransport fordi antallet parkeringsplasser på området er begrenset.

Innsjekking/utsjekking
Hovedinnsjekking er etter klokken 15 og hovedutsjekking skjer før klokken 10.

Kontakt:
Telefonnummer til resepsjonen: 21 60 36 00
Telefonnummer til catering/møtemat: 21 60 36 17

E-postadresse: ulleval.hotell@medirest.no

Pasientreiser
Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Pasientreiser

 

Internett og sosiale medier

​Internett på Ullevål sykehus

Det er internettilgang på en del av sengepostene. Forhør deg der du skal legges inn. Du må ha med egen pc. Ansatte hjelper deg med kode for tilgang.

Læresenteret (1. etg i pasienthotellet, bygg 10) tilbyr bruk av PC-er med internettilgang, samt trådløst nettverk.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Kafe, kantine og kiosk

Kafè, kantine og kiosk på Ullevål sykehus

Pasienter, pårørende og andre besøkende kan få kjøpt mat følgende steder (vær oppmerksom på at det kan være andre åpningstider i ferier og høytider).

Kiosken (Narvesen) i Hovedinngangen, bygg 4:
Mandag - fredag 07:00- 20:00
Lørdag - søndag 10:00 - 18:00

Kantina i Hovedinngangen/Sentralblokka, bygg 4:
Mandag-fredag 07:00-17:00
Lørdag-søndag stengt

Kantina på Søsterhjemmet, bygg 2:
Mandag - fredag 08:00 - 14:00
Lørdag-søndag stengt

Kantina på Barnesenteret, bygg 9:
Mandag-fredag 09:00-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé på Kreftsenteret, bygg 11:
Mandag-fredag 07:30-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé ved Blodbanken, bygg 25:
Mandag-fredag 07:30-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé i bygg 37:
(Bl.a holder Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering til her)
Mandag - fredag 09:00 - 14:00
Lørdag-søndag stengt

Kafé og kiosk ved Ullevål hotell, bygg 10:
Hotellets kafé og kiosk er bemannet hele døgnet. Her får man kjøpt kaffe, mineralvann, øl, vin, diverse utvalg av kaker, baguetter, salater, iskrem og et enkelt kioskutvalg.

Restauranten ved Ullevål hotell, bygg 10:
Hverdager
Frokost  07.00 - 09.00
Lunsj      11.30 - 13.00
Middag  16.30 - 18.30

Helg og helligdager
Frokost  08.00 - 10.00
Lunsj     12.00 - 13.00
Middag 16.00 - 18.00

Dagligvarebutikk (KIWI) på Ullevål sykehus:
Det er også mulig å kjøpe varm og kald mat på KIWI dagligvarebutikk, som ligger mellom byggene 2 og 11.

Kart over Ullevål sykehus

Kiropraktorklinikk

​Ullevål kiropraktorklinikk er sentralt plassert på Ullevål sykehus, i samme bygg som Espressohouse, medicaklinikken og apoteket. Klinikken kan hjelpe deg hvis du har smerter i muskel og skjelettaparatet, og har spesiell kompetanse på rygg- og nakkesmerter. Alle kiropraktorene er autorisert gjennom Helsedirektoratet og medlemmer av Norsk kiropraktorforening.

Les mer på klinikkens egne nettsider

Kollektivtrafikk til Ullevål sykehus

​Kollektivtrafikk til Ullevål sykehus

Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangene til sykehuset.

Se www.ruter.no for ruteinformasjon.

Minibank

​Minibank på Ullevål sykehus

Finnes ved Narvesen kiosken i hovedinngangen, bygg 4.

Parkering

Parkering på Ullevål sykehus

Benytt parkeringshuset til høyre etter innkjøring fra Kirkeveien. Alternativt en av flere mindre uteplasser på sykehusområdet. Det kan være vanskelig å finne ledig parkering utendørs, spesielt på området sør mot Kirkeveien. Avgiftstid er alle dager og hele døgnet.

Betalingsmuligheter

Sykehuset tilbyr parkering utendørs på alle behandlingsstedene. Du kan velge om du vil betale med kort, mynt eller mobiltelefon. Sykehuset anbefaler at den parkerer benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med Easypark sin mobiltelefonløsning. Det er fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling bruker du betalingskort (for eksempel VISA-kort) og reserverer et beløp på parkeringsautomaten. Dersom du ikke bruker opp hele parkeringstiden, blir det overskytende beløp refundert.
Slik gjør du: 
1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
2. Reserver et beløp.
3. Tast inn kjøretøyets registreringsnummer. Det er ikke nødvendig med billett i frontruten.
4. Når du avslutter besøket, trekker betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.
Fordelen med ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Betaling med mobiltelefon

Parkeringen startes og stoppes ved hjelp av SMS eller EasyPark-appen. Du betaler derfor bare for den tiden du trenger. Dette gjør det enkelt å overholde betalingsplikten dersom besøket varer lenger enn du forventet. Følg anvisningene på skilter ved automatene slik at du får riktig takstgruppe.
Ullevål p-hus har Easypark-kode: 3015                                                                                           
Uteparkering har Easypark-kode: 3010

Priser for parkering fra 1.januar 2019

Parkeringstid kan kjøpes for 40 kroner per time (maksimal kostnad er 260 kroner per døgn) på alle automater og alle p-hus med langtidsparkering. Ukeskort selges for 890 kroner på automatene i p-husene. Alle priser vil være skiltet ved automatene.

Foreldreparkering

Ledsagere til inneliggende pasienter som er under 18 år gamle, parkerer uten å betale avgift i parkeringshuset. Parker bilen og ta kontakt med behandlende enhet for å få bekreftelse på innleggelse. Husk å notere og ta med bilens registreringsnummer. Bekreftelsen skal deretter fremvises i resepsjonen på barnesenteret eller i Vaktsentral ved hovedinngang bygg 4. Det er ikke nødvendig å legge frem billett synlig i vindusruten.

Akutt fødende

Ved akutt fødsel kan man benytte en reservert ”nød”-parkeringsplass rett utenfor inngangen til Kvinneklinikken. Bilen kan stå der maksimalt én time før den må flyttes til ordinær parkeringsplass.

Forflytningshemmede

Personer som har gyldige parkeringsbevis for forflytningshemmede, har egne reserverte plasser strategisk plassert rundt på området. I tillegg kan alle betalingsplasser på uteområdene benyttes uten avgift. Beviset skal være synlig plassert for kontroll.

Kontakt

Generelle henvendelser:
parkering@oslo-universitetssykehus.no
Tlf: 23027000
Henvendelser om kontrollavgifter:
kontrollavgift@oslo-universitetssykehus.no

Fra 1.1.2017 håndheves OUS parkeringsområder etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nummer 260
Link til Parkeringsregisteret hos Statens vegvesen

Se kart over sykehuset for parkeringsplasser

Postkasse

​Postkasse på Ullevål sykehus finner du ved inngangen til apoteket, mellom byggene 2 og 11. 

Sykehusskole

​Skole på Ullevål sykehus

Sykehusskolen finner du i 4.etasje på Barnesenteret, bygg 9.

Sykehusskolen i Oslo universitetssykehus har egne lærere og egne rom på sykehuset. Hvis du ikke kan komme til skolerommet, kan du få undervisning på pasientrommet.

Sykehusskolen er forskjellig fra en vanlig skole. Her er det ikke klasser. På Ullevål sykehus betyr det at barn og ungdom fra ulike klassetrinn i grunnskolen og videregående skole kan få undervisning i det samme rommet.

Åpningstider:

Mandag 9.30 - 12.00
Tirsdag - torsdag 9.30 - 12.00 og 13.00 - 15.30
Fredag 9.30 -12.00 og 13.00 - 15.00
Skolen er åpen i høst- og vinterferien.

Sykehusvert

​I 2015 gikk startskuddet for tjenesten Sykehusvert ved Oslo universitetssykehus. Pensjonister med røde vester er tilstede ved hovedinngangen på Ullevål, Aker (bygg 2) sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Deres oppgave er å hjelpe pasienter, pårørende og besøkende å finne fram på sykehuset.


Sykehusvertens oppgaver:
•Være synlige i miljøet og yte service til pasienter, pårørende og besøkende.
•Følge og vise vei til poliklinikker, sengeposter, radiologisk undersøkelse, blodgivning osv.
•Informere om andre tilbud ved sykehuset


Sykehusvertene stiller opp frivillig. De er pensjonister og de fleste er tidligere ansatte ved OUS. Alle har fått opplæring, slik at de har kunnskap om hvor enheter holder til i byggene.

Sykehusvertene kan selv avgjøre hvor ofte de vil bidra. De får gratis lunsj, parkering og mulighet til å delta på ulike sosiale arrangementer.

 
Ønsker du å bli sykehuservert på Radiumhospitalet og Aker?

Vi ønsker først og fremst å rekuttere de som er pensjonister med ledig tid på dagtid og ønsker å gjøre noe for andre.
Det kan være en fordel å ha jobbet ved OUS, men det er ingen nødvendighet.

For øyeblikket er det ikke behov for flere sykehusverter på Ullevål og Rikshospitalet.


Kontaktinformasjon

Ta kontakt med May Hemstad på tlfnr 480 27 736 eller e-post: sykehusvert@ous-hf.no

Tannlege

​Tannlege på Ullevål sykehus

Det er tannlegekontor på Ullevål i samme bygg som Kiwi dagligvarebutikk, mellom bygg 2 og 11.

Tolk

Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.  

For mer informasjon om tolk:  Tolkesentralen

Tro og livssyn - Kapell, stillerom, prest og samtalepartnere

​Kapellet på Ullevål sykehus

Ullevål har kapell i Lab-bygget (bygg 25) og stillerom i Sentralblokka (bygg 4) og på Kreftsenteret (bygg 11).

Kapellet benyttes til båreandakter, begravelser og syninger av døde. Rommet er tilrettelagt for bruk av alle tros- og livssyn.

Stillerom på Ullevål sykehus

I stillerommene kan du tenne lys og sitte i bønn eller stille refleksjon.

Prestetjenesten

Se informasjon om Prestetjenesten

Samtalepartnere fra ulike tros- og livssynstradisjoner

Se informasjon om samtalepartnertjenesten

Tilrettelegging for tro og livssyn

Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg og din utøvelse av tro og livssyn

 

Ullevål museum

Adresse:
Bygg 24
Kirkeveien 166, Oslo

Åpningstider:
Åpent med omvisning hver tirsdag og
torsdag klokken 12 til14 (bortsett fra når
disse dager faller på en helligdag).

Kontaktinformasjon:
Mail: ulleval.museum@sykehushistorier.no
Telefon
: 22119080

Priser
30 kr for voksen
300 kr for grupper på mer enn 10 personer
Pasienter og ansatte kommer gratis inn


Pågående u
tstilling
Utstillingen ble åpnet 11. mai 2017 og handler om de smittsomme sykdommenes historie. Kuratorer for utstillingen er legene Johan N. Bruun og Paul Linnestad.


Se også brosjyren om alle fire museene på sykehuset

 

 

 

Velvære og kroppspleie

​Velvære og kroppspleie på Ullevål sykehus

Medicaklinikken og Medica Spa holder til på Ullevål sykehus, og tilbyr et vidt spekter av behandlingsformer til pasienter, pårørende og ansatte ved sykehuset.

Medicaklinikken har hudterapeut, fotterapeut, akupunktør, fotsoneterapeut, homeopat, kiropraktor og massasjeterapeut.

Se www.medicaklinikken.no for mer informasjon.

Verdisaker

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.