Avdeling for klinisk service (Medisinsk klinikk)

Språkvansker (afasi)

Afasi er språkvansker som kan oppstå etter sykdom eller skade i hjernen. 

Innledning

Hjernen har to hovedområder for språkfunksjon, som oftest på venstre side. Hvis en eller begge av disse språkområdene blir skadet, kan man miste tilgang til språket, eller ikke ha like rask tilgang som man hadde før.

Afasi kan gjøre det vanskelig å uttrykke seg muntlig og skriftlig. Det kan også bli vanskelig å forstå hva andre sier, og å forstå det du leser. 


Utredning

Oftest skyldes afasi hjerneslag (blodpropp eller blødning i hjernen), men det kan også komme etter hodeskader, hjernesvulst eller andre sykdommer.

En logoped har ulike tester og undersøkelser som kan finne ut om du har afasi, i tillegg til en helhetlig vurdering av din kommunikasjonsevne.

Les mer om Språkundersøkelse

Språkundersøkelse

Undersøkelsen viser om du har symptomer på språkvansker (afasi). Dette kan være vansker med å finne ord eller å si ordene riktig. Det kan også være vansker med å forstå hva ord betyr, eller vansker med å lese og skrive. 

I denne undersøkelsen vil en logopedgideg oppgaver du skal utføre. Dette kan være å fortelle hva du ser på et bilde, å peke ut gjenstander på bildet, lese en tekst og skrive noen ord og setninger.
 1. Før

  Du behøver ikke å gjøre noen forberedelser til undersøkelsen. Hvis du bruker briller eller høreapparater er det viktig at du har dette med deg.

 2. Under

  En logopedkommer til deg på pasientrommet, eller dere sitter på et skjermet kontor. Du får se en del bilder og gjenstander som du skal beskrive så godt du kan. Du skal så gjøre noen bevegelser, som å peke på kroppsdeler og gjenstander og svare på noen spørsmål. Så skal du lese noen ord og setninger og vise at du har forstått hva du har lest. Til slutt skal du skrive navnet ditt og noen andre ord og setninger.

  Kanskje ønsker logopeden å ta flere undersøkelser dersom det er behov for det. Det vil kunne utføres mens du erpå sykehuset.

 3. Etter

  Logopeden formidler resultatene til deg enten med det samme eller i løpet av innleggelsesperioden på sykehuset.

  Hvis du har behov for det,vil logopeden lage et treningsprogram for deg, og sørge for at du får videre oppfølging.Hjemreise avklares av legen i samråd med det tverrfaglige teamet.

Gå til Språkundersøkelse

Avdeling
Avdeling for Klinisk service (Medisinsk klinikk)
Sted
Ullevål sykehus, Medisinsk bygning (bygg 3)

Behandling

Behandlingen består av et tilpasset undervisningsopplegg for deg. Det vil blant annet bestå av ulike oppgaver hvor du skal bruke språket (både snakke, skrive, lese og forstå tale). Du og dine pårørende vil også få råd om hvordan dere best kan kommunisere.

Oppfølging

Afasi arter seg ulikt fra person til person. Noen har rask bedring og merker etter hvert bare litt forskjell fra før skaden. Andre har større vansker. Bedring kan også skje på lang sikt.

Det er vanskelig å miste tilgang til språket. Det kan føre til endringer i forholdet til andre mennesker, og kanskje også i forhold til arbeidslivet. I Opplæringsloven står det at du har rett til språktrening hos logoped også etter at du er utskrevet fra sykehuset. Logopeden på sykehuset hjelper deg med å søke om dette.

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?