HELSENORGE

Transkutan registrering og polygrafi hos barn

Transkutan registrering og polygrafi er to metoder vi bruker for å sjekke hvordan barnet eller ungdommen puster om natten.