Helsenorge
Barneavdeling for allergi og lungesykdommer

Tredemølletest

Testen viser om det skjer en sammentrekning i luftrørene hos barn/ungdom i forbindelse med fysisk aktivitet, og om luftveiene er overømfintlige for anstrengelse. Ved arbeidsbelastningstest med oksygenopptak vurderer vi også kondisjonen.

Før

Barnet eller ungdommen må være symptomfri ved start av testen og ikke hatt astmaanfall eller luftveisinfeksjon de siste to ukene. Gi beskjed ved sykdom og evt avtal ny time. 

Barnet eller ungdommen skal ikke:

  • gjennomføre fysisk aktivitet siste fire timer før testen
  • spise et stort måltid to timer før testen
  • røyke siste timene før testen

Noen medisiner påvirker utredningen og skal derfor ikke tas i en viss tid før testen. Arbeidsbelastningstest med oksygenopptak blir gjennomført både med og uten medisiner.  Det vil gis informasjon om hvilke medisiner som eventuelt skal stoppes før testen.

Barnet eller ungdommen skal løpe på en tredemølle under testen. Det er derfor nødvendig å ha på seg joggesko og lett gymtøy. Man må være forberedt på å bli sliten.
Testleder vil hele tiden forklare hva som skjer.

Under

Barnet eller ungdommen skal løpe i 6-8 minutter på tredemølle. Hjertefrekvensen måles under hele testen med et pulsbelte som festes rundt brystkassen. Ved arbeidsbelastningstest med oksygenopptak har barnet/ungdommen på seg en maske mens de løper. Lungefunksjonen (FEV1) måles med spirometri før teststart, ved testslutt og deretter 3, 6 og 10 minutter etter avsluttet test.

Etter

Etter testen gis Ventoline og lungefunksjonen måles på nytt 10 minutter etter dette. Ved arbeidsbelastningstest med oksygenopptak er det kun de som har gjennomført testen uten Ventoline som får Ventoline etter testen. Barnet/ungdommen kan også bli lyttet på med et stetoskop.

Testleder skriver en kort rapport som kan ha betydning for legens vurdering av testresultatet.  Testresultatet vil bli gjennomgått og det vil bli vurdert om barnet/ungdommen trenger å ta inhalasjonsmedisin før fysisk anstrengelse (Beta2-agonist).
 
Det er viktig at barn og ungdom trygges i det å være aktiv. Fysisk aktivitet vil være med på å gi bedre kontroll over anstrengelsesutløst astma. Det er også viktig at barnet eller ungdommen lærer seg til å skille mellom det å være tett og det å være sliten.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?