HELSENORGE

Trombektomi (mekanisk fjerning av blodpropp)

Trombektomi er en metode som i den helt akutte fasen av et hjerneslag kan brukes for å fjerne en blodpropp som har tettet en større blodåre i hjernen. Behandlingen har for alvor blitt tatt i bruk de siste årene og representerer et stort medisinsk fremskritt.