HELSENORGE

Trombolysebehandling ved nedsatt blodtilførsel i beina

Trombolyse betyr at vi bryter ned blodpropper ved hjelp av medisiner.