Ultralyd av hjertet gjennom spiserøret, for voksne

Transøsofagusekko

Denne undersøkelsen viser detaljer i hjertet ved hjelp av ultralydsonde i spiserøret, bak hjertet.