Seksjon for kardiologisk intervensjon - Ullevål

Utblokking av kransarterie (PCI), poliklinisk

Avleiringer i kransårene kan føre til at blodårene blir trange/tette og redusere blodforsyningen til hjertemuskelen. Ved å blokke ut innsnevringene normaliseres blodforsyningen til hjertet. Utblokking av kransårer kalles for PCI (Percutan Coronar Intervensjon).

Før

Spis gjerne frokost som vanlig. Når du kommer får du en pasientskjorte og
en slåbrok som du skal skifte til. Etter at du har skiftet sjekker vi blodtrykket ditt og du får samtale med lege.Under

PCI blir oftest gjort som en forlengelse av undersøkelsen koronar angiografi, men kan også utføres som separat prosedyre.

Ved PCI bruker vi et litt større kateter enn ved koronar angiografi og vi blåser opp en ballong slik at blodåren utvides. I forbindelse med utblokkingen setter vi vanligvis også inn en «forsterkning» i blodåren, en stent, som er et tynt metallnett som skal sørge for at blodåren holder seg åpen. Du kan oppleve press i brystet (anginalignende smerter) når vi blåser opp ballongen.

PCI behandling kan i enkelte tilfeller ta lang tid.

Annen behandling

Ikke alle kransåreforsnevringer egner seg for PCI-behandling. Hvis det er forsnevringer på mange kransårer, eller hvis forsnevringene ikke ligger til rette for utblokking med ballong/stent, anbefaler vi gjerne operasjon (bypass) eller best mulig behandling med medikamenter.

Etter

Etter utblokkingen er gjennomført blir du fulgt tilbake til observasjonsrommet vårt, sengepost eller overvåkningsavdeling. Der må du være i minimum to timer etter prosedyren, eller lengre hvis forholdene krever det.

Hvis du er stukket i armen vil du få på en kompresjonsskinne over innstikkstedet for å unngå blødning. Den skal sitte på til neste morgen.  Personalet vil sjekke/justere skinnen jevnlig når du er hos oss. Armen kan brukes med forsiktighet de to første dagene, deretter kan armen brukes som normalt.

Hvis du er stukket i lysken må du ha sengeleie i minst to timer. Ofte er innstikkstedet i lysken lukket med en innvendig propp, men noen ganger kreves også en utvendig kompresjon. Hvis du er stukket i lysken skal du unngå tunge løft de første to til tre dagene. 

Du må påberegne å overnatte på sykehushotellet etter behandlingen. For enkelte med kort reisevei kan det bli aktuelt å reise hjem samme dag, etter individuell vurdering. Noen vil bli lagt inn etter prosedyren for observasjon.

Medisiner

Etter PCI‐behandling med stent er det helt nødvendig med blodfortynnende medisiner for å hindre blodproppdannelse i stenten. Du må bruke Acetylsalisylsyre (Albyl‐E®) som langvarig behandling.

Du skal i tillegg bruke en annen type blodfortynnende medisin i en periode etter PCI‐behandlingen, vanligvis 6-12 måneder med individuell tilpasning. Denne medisinen kan være f.eks Plavix®,Brilique® eller Efient®.

Dersom du bruker Marevan®, Pradaxa®, Eliquis®, Xarelto® eller Lixiana® vil du få en personlig tilpasset medisinering. Legen vil informere deg om dette før hjemreise og foreskrive resepter på medisinene du trenger. Det er svært viktig å ta de blodfortynnende medisinene allerede fra første dag.

Resultatet av behandlingen

Resultatet av behandlingen er vanligvis klart med en gang, og du vil få en kort orientering og en samtale med lege før du drar.

Vær oppmerksom

Alle behandlinger som foretas gjennom blodårene kan medføre komplikasjoner. Risiko for komplikasjon og alvorlig hendelse ved PCI er imidlertid liten.

Den vanligste komplikasjonen er blødning fra innstikksted, enten innvendig (hevelse) eller utvendig. Vanlige plager er ømhet og misfarging ved innstikkstedet. Avtagende ømhet og lett svie i brystet er også vanlig umiddelbart etter behandlingen.

Hjerteinfarkt kan oppstå i forbindelse med behandlingen. Som regel er et slikt infarkt lite og uten betydning, men det forekommer også større infarkter som kan gi mer alvorlig skade på hjertet. En sjelden gang kan det oppstå hjerneslag under prosedyren. Helt unntaksvis kan det bli behov for akutt bypasskirurgi.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Endre time

​Hvis du har fått innkallingsbrev fra sykehuset på helsenorge.no, kan du nå sende beskjed direkte til avdelingen hvis du trenger et nytt tidspunkt for timen eller ønsker å avbestille timen din.

Du får denne muligheten når du åpner innkallingsbrevet i din innboks på helsenorge.no, der du har tilgang til en svarknapp. Du kan bruke svarknappen for å gi beskjed om at oppsatt tid ikke passer. Det betyr at du i stedet for å ringe til sykehuset kan gi beskjed digitalt hvis du trenger å endre tidspunkt eller ønsker å avbestille timen din.

Du må si i fra senest 24 timer før for å unngå å måtte betale gebyr for timen som ikke passet.

Tjenesten er for alle over 16 år som har en bruker og har samtykket til full tilgang på helsenorge.no

Hvis du mottar innkallingsbrevet på Digipost, e-Boks eller som papirpost må du fortsatt ringe til avdelingen for å endre eller avbestille timen din. Kontaktopplysninger til avdelingen finner du i brevet eller via våre nettsider i oversikten Avdelinger A-Å

Tjenestene er en del av arbeidet som gjøres i Helse Sør-Øst med å erstatte funksjonene som før var del av minjournal.no

Sikker kanal for kontakt med sykehuset

Du kan se dialogen i ditt personlige helsearkiv på helsenorge.no og i dokumentoversikten i pasientjournal.

Parkering

Parkering på Ullevål sykehus

Benytt parkeringshuset til høyre etter innkjøring fra Kirkeveien. Alternativt en av flere mindre uteplasser på sykehusområdet. Det kan være vanskelig å finne ledig parkering utendørs, spesielt på området sør mot Kirkeveien. Avgiftstid er alle dager og hele døgnet.

Betalingsmuligheter

Sykehuset tilbyr parkering utendørs på alle behandlingsstedene. Du kan velge om du vil betale med kort, mynt eller mobiltelefon. Sykehuset anbefaler at den parkerer benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med Easypark sin mobiltelefonløsning. Det er fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling bruker du betalingskort (for eksempel VISA-kort) og reserverer et beløp på parkeringsautomaten. Dersom du ikke bruker opp hele parkeringstiden, blir det overskytende beløp refundert.
Slik gjør du: 
1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
2. Reserver et beløp.
3. Tast inn kjøretøyets registreringsnummer. Det er ikke nødvendig med billett i frontruten.
4. Når du avslutter besøket, trekker betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.
Fordelen med ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Betaling med mobiltelefon

Parkeringen startes og stoppes ved hjelp av SMS eller EasyPark-appen. Du betaler derfor bare for den tiden du trenger. Dette gjør det enkelt å overholde betalingsplikten dersom besøket varer lenger enn du forventet. Følg anvisningene på skilter ved automatene slik at du får riktig takstgruppe. Benytter du EasyPark-appen, kan det påløpe betalingsgebyr (avhengig av hvilken avtale du inngått).
Ullevål p-hus har Easypark-kode: 3015                                                                                           
Uteparkering har Easypark-kode: 3010

Priser for parkering fra 1.januar 2021

Parkeringstid kan kjøpes for 44 kroner per time (maksimal kostnad er 274 kroner per døgn) på alle automater og alle p-hus med langtidsparkering. Ukeskort selges for 935 kroner på automatene i p-husene. Alle priser vil være skiltet ved automatene.

Foreldreparkering

Foreldre/foresatte eller ledsagere til barn innlagt på Ullevål sykehus, kan parkere uten avgift på ansattplasser i parkeringshuset. Forutsetningen er at barnet er under 18 år og er innlagt på sykehuset. Det kan i perioder være begrenset parkeringskapasitet ved sykehuset, og man vil måtte lete etter ledig plass også utenfor hovedområdet rundt parkeringshuset.
• Parker bilen og ta kontakt med behandlende enhet for å få bekreftelse på innleggelse.
• Husk å notere og ta med bilens registreringsnummer.
• Bekreftelsen skal deretter vises fram i resepsjonen på barnesenteret eller i Vaktsentral ved hovedinngang bygg 4.
• Det er ikke nødvendig å legge frem billett synlig i vindusruten. Ditt registreringsnummer blir elektronisk registrert, og du får en kvittering på sms dersom du legger igjen ditt telefonnummer.
• Allerede betalt parkering refunderes ikke av sykehuset.

Akutt fødende

Ved akutt fødsel kan man benytte en reservert "nød"-parkeringsplass rett utenfor inngangen til Kvinneklinikken. Bilen kan stå der maksimalt én time før den må flyttes til ordinær parkeringsplass.

Forflytningshemmede

Personer som har gyldige parkeringsbevis for forflytningshemmede, har egne reserverte plasser strategisk plassert rundt på området. I tillegg kan alle betalingsplasser på uteområdene benyttes uten avgift. Beviset skal være synlig plassert for kontroll.

Kontakt

Generelle henvendelser:
parkering@oslo-universitetssykehus.no
Tlf: 23075000

Klage på kontrollsanksjon kan legges inn via følgende web-adresse: https://ous.parkerings.info/ eller per brev til:


Oslo universitetssykehus HF
Oslo Sykehusservice
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Mrk Kontrollsanksjon - Parkering


Fra 1.1.2017 håndheves OUS parkeringsområder etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nummer 260
Lenke til Parkeringsregisteret hos Statens vegvesen

 

Se kart over sykehuset for parkeringsplasser

Fant du det du lette etter?