HELSENORGE

Visuelt fremkalt respons, undersøkelse av synsbanen fra øyet

Visuelt fremkalt respons er en undersøkelse av synsbanen fra øyet, gjennom synsnerven og til hjernen. Undersøkelsen kartlegger synsbanenes evne til å lede impulser fra øyet til hjernen og kan påvise sykdom og skade i synsbanene.