Revmatologiske sykdommer

Her finner du lenker til informasjon om sykdommene og medisiner, oversikt over behandlende universitetssykehus og informasjon om pasientorganisasjonen for barne- og ungdomsrevmatikere, BURG.

Sidene det vises til under er informasjonssider tilpasset pasienter og pårørende, men er såpass detaljerte at de gir god informasjon også til helsepersonell. De er laget av Paediatric Rheumatology International Trials Organisation (PRINTO), oversatt og tilpasset norske forhold av NAKBUR. Informasjonen omfatter mer enn 25 diagnoser og gjelder kroniske revmatiske sykdommer hos barn og unge 0 til 18 år. Informasjonen under er på norsk samt en rekke andre språk.

Siden er under utvikling og det vil komme lenker til oppdaterte internasjonale sider for medisinsk personell.​

Oversikt over universitetssykehusene i Norge der barn med revmatiske sykdommer behandles.

Ivaretakelsen av  pasienter med barnerevmatologiske sykdommer i Norge foregår som et samarbeid mellom universitetssykehusene og lokale barne- og revmatologiske avdelinger. Det finnes også noen privatpraktiserende legespesialister som tar seg av pasientene.

Pasientorganisasjonen BURG

BURG er Norsk Revmatikerforbunds barne- og ungdomsgruppe. De jobber for å bedre situasjonen for barn og unge mellom 0 og 26 år med revmatisk sykdom og deres familier.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.