HELSENORGE
Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker

Om tjenesten

Tjenesten skal bygge opp og spre kompetanse om optimalisert spiseutvikling hos barn med spisevansker. Formålet med den nasjonale kompetansetjenesten er å bidra til at barn med spisevansker får et godt tverrfaglig tilbud som dekker hele pasientforløpet; utredning, behandling, veiledning og tilrettelegging av tiltak.

Tre glass med ulike smoothier som står ved siden av hverandre på et trebord. Rundt ligger det strødd blåbær og jordbær.
Foto: Oslo universitetssykehus – bildearkiv.

Tjenesten retter seg mot både helsepersonell og andre faggrupper som jobber med habilitering av barn i primær- og spesialisthelsetjenesten, brukere og pårørende.

Vi har som mål å bygge opp kompetanse i alle helseregioner slik at det etableres faglige nettverk som på sikt kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt.

Vi er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet. Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker er organisert under Seksjon nevrohabilitering barn – Rikshospitalet

Kontakt ​oss


Fant du det du lette etter?