Presentasjoner og E-læringskurs

Her finner du noen presentasjoner om ulike temaer innen fagområdet barn og spisevansker. Hovedmålgruppen for presentasjonene helsepersonell og andre fagpersoner som jobber med barn.


Presentasjoner (video)


Spiseutvikling hos barn (film)
-utviklet av kompetansetjenesten og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (2018)

Utfordringer når barns spiseutvikling følger et annet utviklingsforløp (presentasjon, video).
Helle Schiørbeck, psykologspesialist i kompetansetjenesten,
Frambu kurs (mai 2017)


Medisinske årsaksforklaringer til spisevansker hos barn
(presentasjon, video)
Øyvind Kanavin, overlege Frambu
Foredraget ble holdt på Frambu (2017) 

Barn som spiser for lite (presentasjon, video)
Nina Løvhøiden og Kjersti Birketvedt, kliniske ernæringsfysiologer i kompetansetjenesten (2020)

Spiseutvikling hos førskolebarn med sjeldne diagnoser: Ernæringstiltak og kostråd
(presentasjon, video)
Tone Berg, klinisk ernæringsfysiolog (Frambu), kurs på Frambu (mai 2017)

Gode måltider for barn med spisevansker (presentasjon, video)
Elna Thurmann-Nielsen, spesialpedagog i kompetansetjenesten

Kunsten å spise (presentasjon, video)
Elna Thurmann-Nielsen, spesialpedagog i kompetansetjenesten
Konferansen Måltids- og bevegelsesglede i barnehagen, Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (oktober 2017)

Presentasjoner (et utvalg av Power-point presentasjoner)

Presentasjoner om ulike temaer finner du her
(fra kurs og konferanser arrangert av Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker)

E-læringskurs

E-læringskurs for leger i spesialisering (barneleger)
Kurset er også egnet for annet helsepersonell.
Temaer: Identifisering, klassifisering og kategorisering av spisevansker hos barn

Fant du det du lette etter?