Veiledningstjenester

Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker tilbyr veiledning til enkeltpersoner, lokalt eller regionalt tjenesteapparat og brukerforeninger.

 

Vi tilbyr følgende informasjons- og veiledningstjenester:

  • Kvalitetssikret informasjon på nettsidene våre
  • Kurs og konferanser i regi av kompetansetjenesten
  • Fagpersoner i kompetansetjenesten mottar gjerne invitasjon til å holde innlegg på kurs og konferanser
  • Digitale møter (videokonferanse)
  • Eventuelt utreise for samarbeidsmøter.
    Vi prioriterer samarbeidsmøter med lokale spiseteam ved barneavdelinger

Henvendelser via telefon: 
Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål. Kompetansetjenesten yter primært faglig veiledning for fagpersoner, men foreldre/pårørende er også velkommen til å ta kontakt.

Sentralbord: 23 07 00 00
Ansatte i kompetansetjenesten

Videokonferanse:
Vi har eget videokonferanseutstyr som er tilknyttet norsk helsenett. Norsk helsenett er en sikker digital samhandlingsarena i helse- og omsorgssektoren. Her kan behandlere på trygg og lovlig måte kommunisere og utveksle personopplysninger og pasientinformasjon.

Vi kan delta på videomøter med helsepersonell om pasienter og samarbeidsmøter med lokalt og regionalt tjenesteapparat. Vi kan også bidra med faglige innlegg og forelesninger i digitale møter ved behov.  

Ta gjerne kontakt for nærmere avtale om videomøter og spørsmål om oppkobling.

Fant du det du lette etter?