HELSENORGE
Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker

Veiledningstjenester

Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker tilbyr veiledning til enkeltpersoner, lokalt eller regionalt tjenesteapparat og brukerforeninger.

Foto: Oslo universitetssykehus – bildearkiv.

Vi tilbyr følgende informasjons- og veiledningstjenester

  • Kvalitetssikret informasjon på nettsidene våre.
  • Kurs og konferanser i regi av kompetansetjenesten.
  • Fagpersoner i kompetansetjenesten mottar gjerne invitasjon til å holde innlegg på kurs og konferanser.
  • Digitale møter (videokonferanse).
  • Samarbeidsmøter for å drøfte faglige spørsmål og arbeidsmetoder. Vi prioriterer samarbeidsmøter med lokale spiseteam ved barneavdelinger rundt i landet (fysisk/digitalt).
  • Hospitering ved Spise- og ernæringsteamet, Rikshospitalet.

Digitale møter (videokonferanse)

Vi har eget videokonferanseutstyr som er tilknyttet norsk helsenett. Norsk helsenett er en sikker digital samhandlingsarena i helse- og omsorgssektoren. Her kan behandlere på trygg og lovlig måte kommunisere og utveksle personopplysninger og pasientinformasjon.

Vi kan delta på videomøter med helsepersonell om pasienter og samarbeidsmøter med lokalt og regionalt tjenesteapparat. Vi kan også bidra med faglige innlegg og forelesninger i digitale møter ved behov.  

Ta gjerne kontakt for nærmere avtale om videomøter og spørsmål om oppkobling.

Hospitering

Kompetansetjenesten kan organisere hospitering ved Spise- og ernæringsteamet (Rikshospitalet) for fagpersoner som jobber med barn med spise- og ernæringsvansker.  Ved hospitering kan du følge teamets arbeid én eller flere dager avhengig av kapasitet og planlagt opplegg. Fagpersoner som ønsker å delta ved oppholdet med et barn/en familie de følger opp, er velkommen til å ta kontakt om det slik at vi kan avklare med den familien det gjelder.

Ta kontakt for å gjøre en nærmere avtale: spise@ous-hf.no.

Henvendelser via telefon

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål. Kompetansetjenesten yter primært faglig veiledning for fagpersoner, men foreldre/pårørende er også velkommen til å ta kontakt.

Tilbake til første siden til Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker​

Fant du det du lette etter?