HELSENORGE

Familie- og pasientdager

Her legges informasjon om relevante kurs, seminarer og familiedager. Kompetansetjenesten avholder jevnlig kurs, samlinger og fagdager for pasienter og deres pårørende.

Aktuelle brukerkurs

  • Brukerkurs for barn 0-18 år med mitokondriesykdom, 28.03.22 - 01.04.22, Frambu - Mitokondriesykdommer (0-18 år) - Frambu
  • Lavfettskole for pasienter med langkjedete fettsyreoksidasjonsdefekter planlegges gjennomført i september 2022

Avholdte familie- og pasientdager 2019

Lavfettskole 13. september 2019, Barne- og ungdomsklinikken, Rikshospitalet. For pasienter med langkjedete fettsyreoksidasjonsdefekter:

Avholdte familie- og pasientdager i 2018


 

 

 

Fant du det du lette etter?