HELSENORGE

Invitasjon fra Kvalitetslaboratoriet

Terapeuter som ønsker tilbakemelding på egen terapi, er hjertelig velkomne til å ta kontakt med Kvalitetslaboratorium for psykoterapi. 

Portrett av Andreas Ekberg, leder for Kvalitetslaberatorium for psykoterapi

​​​Kvalitetslaboratorium for psykoterapi har som mål å bidra til kvalitetssikring av mentaliseringsbasert terapi (MBT) i Norge. Psykologspesialist Andreas Ekberg har ledet Kvalitetslaboratoriet siden i høst. Han håper flere behandlere vil benytte seg av tilbudet. 

– Vi ønsker at terapeuter tar kontakt med oss. Håpet er at vi sammen kan gjøre behandlingen litt bedre, og at det vil komme pasientene til gode, sier Ekberg. 

Dersom manualen følges, er MBT en behandlingsform som har dokumentert god effekt for pasienter med personlighetsvansker. Dessverre er det ikke all MBT som utføres i tråd med retningslinjene. Her kan Kvalitetslaboratoriet bistå. Terapeuter kan sende inn video-opptak av egne behandlingstimer, og få opptakene skåret og vurdert i henhold til MBT etterlevelses- og kompetanseskala.

– Vi ser på hvor mange av terapeutens intervensjoner som ligger innenfor manualen, og vi vurderer kvaliteten på intervensjonene, forklarer Ekberg.

Gir muntlig tilbakemelding

Skårerne utarbeider en profil som danner grunnlaget for tilbakemelding. Terapeuten inviteres til et digitalt møte for å gå gjennom vurderingene og diskutere eventuelle forbedringspunkt.

Generelt mener Ekberg at norske terapeuter er gode på å gi støtte og oppmuntring til sine pasienter. De er også varme, engasjerte og nysgjerrige. Alt dette er helt etter MBT-læreboka.

Imidlertid er en viktig del av MBT å utfordre pasientene på hvordan de oppfatter sine omgivelser og forsøke å løse opp i svart-hvitt forestillinger. Her har mange norske MBT-terapeuter en vei å gå.  

– Utfordringen er å finne balansen mellom å vise støtte og yte motstand, mellom å vise varme og utfordre uberettigede virkelighetsoppfatninger. Dette er ikke lett for noen, og det finnes ikke fasitsvar, påpeker Ekberg.  

Lang og bred erfaring

Psykologspesialisten har lang erfaring med individuell- og gruppebasert psykoterapi. Ekberg har gjennomført en rekke videreutdanninger ved Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi, Institutt for psykoterapi og Institutt for mentalisering. Han har jobbet som behandler innen rusfeltet og psykisk helsevern i mange år. Nå er Ekberg kliniker ved personlighetspoliklinikken Oslo universitetssykehus i tillegg til å lede Kvalitetslaboratoriet.  

– Jeg er stadig nysgjerrig på, overrasket og fascinert av det som utspiller seg mellom mennesker, sier psykologspesialisten.

Praktisk om Kvalitetslaboratoriet

Kvalitetslaboratorium for psykoterapi er et tilbud til alle institusjoner i Norge som har etablert eller er i ferd med å opprette et MBT-program. For å benytte tjenesten må avdelingsledelsen signere en databehandleravtale med laboratoriet/OUS. Man trenger også en samtykkeerklæring fra pasient.

Ta kontakt med Andreas Ekberg dersom du er interessert i tilbudet.  

Les mer om Kvalitetslaboratorium for psykoterapi.

​ Nytt fra NAPP