HELSENORGE

Testing for seksuelt overførbare infeksjoner (soi) hos kvinner med symptomer


Kvinner kan normalt ha utflod (i motsetning til menn), men ved endring i denne eller ved nyoppstått utflod bør man vurdere å teste for seksuelt overførbare infeksjoner (soi), inkludert hiv og syfilis avhengig av risiko (link til seksualanamnese).

 

Symptomer/funn:

Cervix/vagina; ubehag/kløe, endring i vaginal utflod, dysuri, mucopurulent cevicitt med eller uten kontaktblødning, lettblødende cervix, postcoital blødning, intermenstruell blødning, abdominal smerte.

 
Anus; svie, smerter utflod, blødning (sjeldent)

 
Hals; faryngittsymptomer (sjeldent)

 

Prøver (pcr)

Vaginalpinneprøve (urinprøve anbefales ikke grunnet lavere sensitivitet hos kvinner) tatt av pasienten selv eller lege for testing av klamydia, Mykoplasma genitalium (MG) (MG prøve skal ikke tas av asymptomatiske) og gonoré. Ved gulgrønn/misfarget utflod; ta også prøve til gonorédyrkning for resistensbestemmelse. Pinneprøve for gonore fra hals og for gonore og klamydia fra anus avhengig av seksuell praksis og risiko. Ved illeluktende utflod («fiskeaktig») er undersøkelse for
bakteriell vaginose (BV) enkel og det kreves ikke mikroskopering (se link til BV). Undersøk for gjenglemt tampong. Ved uttalt kløe, erytem og cottage cheese lignende utflod er candida vulvovaginitt sannsynlig.

 

Behandling:

Doxycyklin tbl 100 mgx2 per oralt i 7 dager ved klinisk/symptomgivende uretritt før prøvesvar foreligger (link til pasientinfo om doxycyklin behandling). Dersom doxycyklin er kontraindisert (allergi, bruk av isotretinoin, mistanke om dårlig compliance mm) er behandlingen azitromycin tbl 500 mg, 2 tabletter som engangsdose.

 

Ved negative prøver:

Diagnosen blir uspesifikk cervicitt/uretritt klinisk forutsatt at prøvene ikke ble tatt for tidlig (helst 2 uker etter smitterisiko for klamydia og MG). Ved vedvarende plagsomme symptomer etter doxycyklinbehandling kan man gi azitromycin 1 tbl a 500 mg dag 1. deretter ½ tbl x 1 daglig i de neste
4 dager (totalt 3 tbl over 5 dager). Uten kliniske funn og ved mistanke om psykosomatikk (for eksempel subjektive plager etter utroskap) bør man ikke gi gjentatte antibiotikabehandlinger. Henvis om mulig til en venerologisk klinikk eller gynekolog ved vedvarende plager. Trikomonas vaginalis er sjeldent i Norge, men pinneprøve (til pcr) kan tas. 

 
Virus gir en sjelden gang nedre genital inflammasjon (se tabell under)

 
Etiologi av nedre genital inflammasjon*;

 
Mikroorganismer -  Forekomst (%)
Klamydia trachomatis    25-40
Mykoplasma genitalium  10-20
Ureaplasma urealyticum 10?
Neisseria gonorrhoeae  <1
Trikomonas -  sjeldent i Norge
Adenovirus                 <1
Herpes virus – ikke uvanlig, men ukjent forekomst
Andre mulige årsaker; anaerobe bakterier, virus, eller immunologisk betinget inflammasjon
Bakteriell vaginose gir definisjonsmessig ikke inflammasjon, men sees ofte sammen med uretritt/cervicitt
Ukjent i 40-60 prosent av tilfellene  

 

Kilder:

*Moi H, Maltau JM. (2013) Seksuelt overførbare infeksjoner og genitale hudsykdommer. 3. utgave. Oslo: Gyldendal

 
Ehåndboka Oslo universitetssykehus; https://ehandboken.ous-hf.no/folder/218

 

International Union against sexually transmitted infections (IUSTI); https://iusti.org/treatment-guidelines/ 

Dokument-og fagansvarlig:

Åse Haugstvedt, overlege, Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner og Olafiaklinikken.

Karianne Nodenes, overlege, Olafiaklinikken.


 


 

Fant du det du lette etter?