Testing for seksuelt overførbare infeksjoner (soi) hos kvinner med symptomer


Kvinner kan normalt ha utflod (i motsetning til menn), men ved endring i denne eller ved nyoppstått utflod bør man vurdere å teste for seksuelt overførbare infeksjoner (soi), inkludert hiv og syfilis avhengig av risiko (link til seksualanamnese).

Symptomer/funn:

Cervix/vagina; ubehag/kløe, endring i vaginal utflod, dysuri, mucopurulent cevicitt med eller uten kontaktblødning, lettblødende cervix, postcoital blødning, intermenstruell blødning, abdominal smerte.

Anus; svie, smerter utflod, blødning (sjeldent)

Hals; faryngittsymptomer (sjeldent)

Prøver (pcr)

Vaginalpinneprøve (urinprøve anbefales ikke grunnet lavere sensitivitet hos kvinner) tatt av pasienten selv eller lege for testing av klamydia, Mykoplasma genitalium (MG) (MG prøve skal ikke tas av asymptomatiske) og gonoré. Ved gulgrønn/misfarget utflod; ta også prøve til gonorédyrkning for resistensbestemmelse. Pinneprøve for gonore fra hals og for gonore og klamydia fra anus avhengig av seksuell praksis og risiko. Ved illeluktende utflod («fiskeaktig») er undersøkelse for
bakteriell vaginose (BV) enkel og det kreves ikke mikroskopering (se link til BV). Undersøk for gjenglemt tampong. Ved uttalt kløe, erytem og cottage cheese lignende utflod er candida vulvovaginitt sannsynlig.

Behandling:

Doxycyklin tbl 100 mgx2 per oralt i 7 dager ved klinisk/symptomgivende uretritt før prøvesvar foreligger (link til pasientinfo om doxycyklin behandling). Dersom doxycyklin er kontraindisert (allergi, bruk av isotretinoin, mistanke om dårlig compliance mm) er behandlingen azitromycin tbl 500 mg x 2

Kontroll:

Ved positiv klamydia er kontroll vanligvis ikke nødvendig (klamydia - praktiske anbefalinger for helsepersonell).

Ved pos Mykoplasma genitalium (MG) (Mykoplasma - MG praktiske anbefalinger for helsepersonell); ikke kontroll dersom asymptomatisk etter behandling. Kontroll etter 4 uker dersom vedvarende symptomer (doxycyklin har effekt i 30-40 % av tilfellene). Dersom fortsatt positiv MG; azitromycin 1tbl a 500 mg dag 1. deretter ½ tbl x 1 daglig i de neste 4 dager (totalt 3 tbl over 5 dager). Ved makrolidresistent MG (endel laboratorier kan nå teste for dette); moxifloxacin 400 mg x 1 i 7 dager
(på registreringsfritak).

Ved pos gonoré (GC) (gonoré - praktiske anbefalinger for helsepersonell); henvis pasienten til venerologisk eller infeksjonsmedisinsk poliklinikk. Dersom dette ikke er mulig kan pasienten behandles med ceftriaxon 1 g im som engangsdose, (men ceftriaxon foreligger i 1 gr x 10 stk. hetteglass i en forpakning), eventuelt antibiotika etter resistensbestemmelse dersom denne foreligger (se link til gonoré og til ceftriaxon-behandling i primærhelsetjenesten under praktiske anbefalinger)
Ved påvist gonoré skal det testes for syfilis og hiv (NB; sikker test etter 3 mnd)

Ved negative prøver:

Diagnosen blir uspesifikk cervicitt/uretritt klinisk forutsatt at prøvene ikke ble tatt for tidlig (helst 2 uker etter smitterisiko for klamydia og MG). Ved vedvarende plagsomme symptomer etter doxycyklinbehandling kan man gi azitromycin 1 tbl a 500 mg dag 1. deretter ½ tbl x 1 daglig i de neste
4 dager (totalt 3 tbl over 5 dager). Uten kliniske funn og ved mistanke om psykosomatikk (for eksempel subjektive plager etter utroskap) bør man ikke gi gjentatte antibiotikabehandlinger. Henvis om mulig til en venerologisk klinikk eller gynekolog ved vedvarende plager. Trikomonas vaginalis er sjeldent i Norge, men pinneprøve (til pcr) kan tas. 

Virus gir en sjelden gang nedre genital inflammasjon (se tabell under)

Etiologi av nedre genital inflammasjon*;

Mikroorganismer -  Forekomst (%)
Klamydia trachomatis    25-40
Mykoplasma genitalium  10-20
Ureaplasma urealyticum 10?
Neisseria gonorrhoeae  <1
Trikomonas -  sjeldent i Norge
Adenovirus                 <1
Herpes virus – ikke uvanlig, men ukjent forekomst
Andre mulige årsaker; anaerobe bakterier, virus, eller immunologisk betinget inflammasjon
Bakteriell vaginose gir definisjonsmessig ikke inflammasjon, men sees ofte sammen med uretritt/cervicitt
Ukjent i 40-60 prosent av tilfellene  

Kilder:

*Moi H, Maltau JM. (2013) Seksuelt overførbare infeksjoner og genitale hudsykdommer. 3. utgave. Oslo: Gyldendal

Ehåndboka Oslo universitetssykehus; https://ehandboken.ous-hf.no/folder/218

International Union against sexually transmitted infections (IUSTI); https://iusti.org/treatment-guidelines/ 

Dokument-og fagansvarlig:

Åse Haugstvedt, overlege, Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner og Olafiaklinikken.

Karianne Nodenes, overlege, Olafiaklinikken.Fant du det du lette etter?