- ni landsdekkende kompetansesentre, én kompetansetjeneste: NKSD

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser har et nasjonalt ansvar for at personer med sjeldne diagnoser, deres pårørende, fagfolk og publikum har tilgang på oppdatert informasjon om sjeldne diagnoser. 

Kompetansetjenesten skal bidra til et likeverdig, helhetlig og individuelt tilpassede tilbud. Målgrupper er brukere, familie og tjenesteapparat. Information in English.

Logoen til NKSD

Logo for NKSD: Kontakt sjeldne-diagnoser@ous-hf.no for høyoppløselig fil.

De sjeldne diagnosene og kompetansesentrene på Helsenorge.no

 

Ring Sjeldentelefonen gratis på 800 41 710. Vanlige fagspørsmål uten personopplysninger kan sendes til e-post: sjeldne-diagnoser@ous-hf.no.

Hva er en sjelden diagnose?

Les vår artikkel på Helsenorge.no om definisjonen av en sjelden diagnose i Norge.

Informasjonsmateriell og fagtips

Oversikt over brukerforeninger

Ressursside for foreninger, interesseorganisasjoner og foreldregrupper for sjeldne diagnoser

Pdf-er og trykksaker

Alle sentrene gir ut spesifikk informasjon om de ulike diagnosene. Gå til oversikten over sentrene for å finne det du leter etter. Du kan også ringe Sjeldentelefonen gratis på 800 41 710 for informasjon om brosjyrene.

Disse utgivelsene er gitt ut i samarbeid med enten alle sjeldensentrene eller FFO, og finnes også som trykksaker:

Folderen "Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser" gir deg en oversikt over alle sentrene (pdf)Sjeldne erfaringer - felles kunnskap er innføring om brukermedvirkning på sjeldenfeltet (pdf)
Folderen "Sjelden guide" for å finne ut mer om tilbudet fra tjenesten (pdf)Strategi for Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser 2017-2021

Elektroniske oppslagsverk

Diagnoseoversikten på Helsenorge.no Sjelden.no - portalen for digitale læringsressurser rettet mot fagpersoner Automatiserte artikkel- og fagsøk på Helsebiblioteket Orpha.net - den rådene internasjonale databasen for sjeldne diagnoser, med blant annet brukerorganisasjoner, fagmiljø, gener, medisiner og diagnosebeskrivelser Orphanet  - den norske startsiden RareConnect - for å finne brukere, pasienter og pårørende internasjonaltSocialstyrelsen i Sveriges oversikt Socialstyrelsen i Danmarks oversiktHovedforeningen Sjældne diagnoser i Danmark

Kommunikasjon og formidling

Formidlingskurs for ansatte i NKSD

Andre digitale læringsressurser og fagtips

Her får du tips om ressurser som ikke er kvalitetsvurdert av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. Vi er en kompetansetjeneste som i liten grad driver utredning og behandling. Oversikt over diagnoseverktøy, apper og læringsressurser for å stille diagnose hører i stedet hjemme i behandlingsmiljøene på sykehusene i Norge. Vi har likevel tatt med noen eksempler på slike verktøy under. De fleste større bibliotek og universitetssykehus har også tilgang til flere slike verktøy gjennom sine elektroniske avtaler, tilgjengelig for ansatte i hjelpeapparatet

Gratis søk etter symtpomer på "FindZebra.com" - ingen innlogging Gratis symtpomsøk i "Orphamizer" på CompBio. Oppslagsverk via Orpha.net - ingen innlogging Gratis søk i London Medical Database (LMD) krever innlogging. Fullversjoner gratis tilgjengelig for mange sykehusansatte Søk i "Face2Gene" - app krever abonnement, og koster penger

Følg oss i sosiale medier

Kompetansetjenesten sentralt

Følg oss på Facebook Følg oss på TwitterFølg oss på LinkedIn Følg oss på YouTube Følg #Sjeldendagen på Facebook

De ni kompetansesentrene for sjeldne diagnoser

Tjenestens oppgaver

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser sine oppgaver er gitt av myndighetene i forskrift og veileder:

Les kompetansetjenestenes oppdrag på Regjeringen.no

Utlysninger - søk midler - tilskuddsordninger

Hvert år lyser Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser ut midler til forskning, innovasjon, arrangementer, konferanser og andre formål på sjeldenfeltet. Du søker elektronisk.

Søk midler til forskning og innovasjonSøk midler til arrangementer og andre formål

Strategi 2017 - 2021

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser sin strategi gjelder i fem år, 2017 - 2021, og ble vedtatt 19. desember 2016.

Strategiske områder 2017 - 2021:

  • Kompetansebygging: NKSD samler, utvikler og dokumenterer kunnskap om sjeldne diagnoser bygd på forskning og erfaring fra brukere og fagmiljø.
  • Kunnskapsspredning: NKSD formidler oppdatert og relevant kunnskap om sjeldne diagnoser. 
  • Likeverdig tilbud: NKSD samarbeider med ulike tjenesteytere og brukerorganisasjoner slik at personer med sjeldne diagnoser får likeverdige tjenester av høy kvalitet.

Alle strategiske områder har underliggende mål som du finner når du leser hele strategien. Velg format: 
Pdf-versjon som kan lastes ned, leses på skjerm eller skrives utWord-versjon med innholdet i ren tekstODT-versjon med innholdet i ren tekstPdf-versjon med innholdet i ren tekstVersjon eHåndbok på Oslo universitetssykehus (nett)Versjon eHåndbok på Oslo universitetssykehus (pdf)  

Årsrapport

Årsrapporter for hele tjenesten, fra 2013 (prosjektåret) til i dag.

  • Alle årsrapportene har oppsummerende avsnitt om virksomheten og felles tallrapportering.
  • Du får utfyllende informasjon om mange av aktivitetene ved kompetansesentrene på "Åpne vedlegg" i hver årsrapport (pdf).
Årsrapport 2020: eRaport og pdf-vedlegg sendt via Helse SørØst Årsrapport 2019: eRapport og pdf-vedlegg sendt via Helse SørØst Årsrapport 2018: eRapport og pdf-vedlegg, sendt via Helse SørØst Årsrapport 2017: eRapport og pdf-vedlegg sendt via helse SørØst Årsrapport 2016: eRapport og pdf-vedlegg sendt via helse SørØst Årsrapport 2015: eRapport og pdf-vedlegg sendt via helse SørØst Årsrapport 2014: eRapport og pdf-vedlegg sendt via Helse SørØst Årsrapport 2013: eRapport og pdf-vedlegg sendt via Helse SørØst (prosjektåret)

Sjeldendagen

Konferanse på #Sjeldendagen

I februar blir det hvert år arrangert konferanse på Sjeldendagen. I 2020 hadde vi også en markering utenfor Stortinget - strømmet her. Du kan se alle innslagene fra konferansen i 2020 på Facebook-siden vår, eller på YouTube-kontoen vår! Mer om dette felles-arrangementet i Norge, og andre aktiviteter finner du på hoved-nettsiden vår (via FFO):   

Sjeldendagen i Norge

Sjeldendagen i sosiale medier

Facebook-siden "Sjeldendagen"#Sjeldendagen på Twitter #Sjeldendagen på Instagram

Sjekk også ut:

FFO på Twitter FFO på Instagram FFO på Facebook Unge Funksjonshemmede på Twitter Unge Funksjonshemmede på Instagram Unge Funksjonshemmede på Facebook NKSD på Twitter NKSD på Facebook

Tips oss

Har du tips om hva vi kan gjøre for å markere dagen til neste år i Norge, eller om du har idéer til hvordan vi kan markere dagen i mediene? Kontakt oss på tlf 23 02 69 75, eller på sjeldne-diagnoser@ous-hf.no. Spør etter Stein Are Aksnes.

Generelt om Sjeldendagen - et årlig arrangement

Dette er en internasjonal markering, hver siste dag i februar. Tema for Sjeldendagen endrer seg fra år til år, og aktivitetene er ulike. Helt sentralt er involvering av brukere, pårørende, organisasjoner og fagmiljø. Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser samarbeider derfor med brukerorganisasjonene om Sjeldendagen, og finansierer hvert år en fagkonferanse med årets tema. Du kan lese mer om dagen på de internasjonale sidene på RareDiseaseDay.org.

Visuell profil og logoer

Vil du ha internasjonale sosiale bannere, automatisk nett-nedtelling, plakater, kampanje-info, flere logoer og bilder og så videre kan du gå inn på RareDiseaseDay og laste ned fritt. NB! Husk at du ikke kan endre på former, strekke elementer, eller endre farger eller logoer uten tillatelse. Norske versjoner er tilgjengelige her (se etter "digitale elementer"). Sosiale medie-bannere på norsk kan alle fritt legge på sin egen konto, men ikke endre på: Alt logo- og profilmateriell eies av internasjonale Eurordis, og i Norge forvaltes dette av de tre arrangørene av Sjeldendagen, FFO, Unge funksjonshemmede og NKSD. Det er ikke lov til å endre eller tilpasse logoer eller materiell uten tillatelse.

Fra Sjeldendagen 2020

Teamet 28.2.2020 var "Et sjeldent syn - nye perspektiver på sjeldne diagnoser", en strømmet fagkonferanse på Thon Hotel Opera, med konferansier Aslak Bonde. Nytt av året var også en markering på Eidsvolls plass utenfor Stortinget, lørdag 29.2.2020.

Fra Sjeldendagen 2019

Temaet 28.2.2019 var "Gode -tjenester - bedre liv" Les alt om dagen her. Dette året var første gang arrangørene lagde et eget "dokumentarist"-prosjekt med bidrag fra personer med sjeldne diagnoser, til sosiale medier.

Fra Sjeldendagen 2018

Temaet til 28.2.2018 var forskning - som året før. Fagkonferansen 2018 het "Forskning - for hvem?". Vi drev aktivitetene også på  sosiale medier. Møteleder: Aslak Bonde. Statssekretær Anne Grethe Erlandssen fra Helse- og omsorgsdepartementet kom til Sjeldendagen 2018 for å holde åpningsinnlegget. Konferansen var fulltegnet med over 160 deltakere, og ble streamet. Til dagen dette året ble magasinet "Genuin" lansert.

Fra Sjeldendagen 2017

Temaet 28.2.2017 var forskning, og konferansen i Oslo hadde tittelen "Sjelden kunnskap". Konferansen ble fulltegnet med over 150 deltakere. Dette var første året vi tok og opp og tekstet innleggene fra streamingen. Magasinet "Unik" ble lansert til dagen i 2017, basert på fotoprosjektet året før.

Fra Sjeldendagen 2016

Ekte skuddår - 29. februar! Temaet for Sjeldendagen i 2016 var "En sjelden stemme". Dette var første året vi kjørte fotoprosjekt til Sjeldendagen.

Enkelte presentasjoner fra konferansene fra årene før kan du få om du kontakter oss på e-post

 

Brukermedvirkning og samproduksjon

 

Ressursside for brukermedvirkning og samproduksjon på sjeldenfeltet: https://oslo-universitetssykehus.no/sjelden-brukermedvirkning

Samarbeidsavtaler


Statped og Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

NMK-samarbeidet

Registre

Sjeldenregisteret

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser arbeider med å lage et nytt register for sjeldne diagnoser i Norge. Sjeldenregisteret har fått egen nettside på Sjeldenregisteret.no. Kontakt registeransvarlig og forsker Linn Bjørnstad, tlf 23 02 69 63 / linbj3@ous-hf.no for mer informasjon. 

Andre registre

Informasjonsportal til deg som har avgitt bredt samtykke til andre registre på Oslo universitetssykehus Norsk Porfyriregister - et register på Haukeland universitetsjukehus Muskelregisteret - et register på Universitetssykehuset i Nord-Norge Norsk CF-register - et medisinsk kvalitetsregister for cystisk fibrose Medisinsk kvalitetsregister for primær ciliedyskinesi (PCD)

Besøk de ni kompetansesentrene i tjenesten

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser - StiftelseNasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer - NAPOS - Haukeland universitetssykehusNasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser - NK-SE - Oslo universitetssykehus Norsk nevromuskulært kompetansesamarbeidNevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier - Oslo universitetssykehusNorsk senter for cystisk fibrose - NSCF - Oslo universitetssykehus​​Senter for sjeldne diagnoser - SSD - Oslo universitetssykehusTAKO-senteret - Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser - Lovisenberg Diakonale SykehusTRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser - Sunnaas sykehus **

* Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN) ved Oslo universitetssykehus er tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser med samarbeidsavtalen "NMK-samarbeidet".
** TRS samarbeider med koordinator for Nasjonalt fagnettverk for dysmeli ved Oslo universitetssykehus.

Om Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser ble etablert i 2014. Tjenesten har omlag 210 ansatte, fordelt på ni kompetansesentre, lagt til fem sykehus og en stiftelse. Dette er landets største nasjonale tjeneste i spesialisthelsetjenesten, og har en årlig bevilgning på omlag 200 millioner kroner. Les årsrapporter og strategi.

Tjenesten ledes av Stein Are Aksnes: 23 02 69 74 / steaks@ous-hf.no.

Fellesenheten for de ni sentrene ligger på Oslo universitetssykehus, Ullevål, og betjener bl.a. den gratis Sjeldentelefonen 800 41 710. Dette er de ansatte i fellesenheten.

Bakgrunn for opprettelse av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser: Prosjektrapport 2013 (pdf) Ny definisjon av sjeldne diagnoser i Norge, 1:2000, brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet i et brev 24. juni 2019 (pdf).

Information in English

More information on National Advisory Unit on Rare Disorders

Fant du det du lette etter?