Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

- en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Aktuelle saker

Arrangementer

 • 25.10 onsdag
  Tuberøs sklerose og epilepsi - fagkurs

  3 timers kurs for fagpersoner og tjenesteytere som jobber med personer som har tuberøs sklerose og epilepsi. Åpent for deltagelse fra hele landet via videokonferanse. Kurset er gratis.

 • 02.11 torsdag
  Epilepsi hos barn - kurs for besteforeldre 2. og 3. november 2017

  Besteforeldre er en viktig ressurs for barn med epilepsi. SSE inviterer derfor til eget Lærings - og mestringskurs . Vi tar opp temaer om barn og ungdom 0-18 år og utveksler erfaringer. I 2018 blir det satt opp tilsvarende kurs for foreldre.

 • 10.11 fredag
  Dravet syndrom og epilepsi - fagkurs

  3 timers kurs for fagpersoner og tjenesteytere som jobber med personer som har Dravet syndrom. Åpent for deltagelse fra hele landet via videokonferanse. Kurset er gratis.

 • Epilepsi: E-læring kurs 1 og 2

  Kunnskap om epilepsi er viktig for at helsepersonell skal være kompetente, spesielt i anfallssituasjoner. Ett grunnkurs i epilepsi og ett fordypningskurs om epilepsi og sjeldne diagnoser er nå tilgjengelig for helsepersonell over hele landet.

 • Epilepsi og mestring - e-læringskurs

  Spesialsykehuset for epilepsi, SSE lanserer nå e-læringskurs for pasienter med epilepsi, og deres pårørende.