Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

- en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

​Kompetansesenteret bistår med råd, veiledning og informasjon til bruker, familie, fastlege, spesialisthelsetjeneste, barnehage, skole, ansvarsgruppe og andre i brukerens nettverk.

Tilbudet er landsdekkende. Tjenestene er gratis. Du trenger ingen henvisning.

Hovedoppgaver

 • rådgivning og veiledning

 • informasjon

 • kurs og undervisning

 • forskning og fagutvikling

Les mer om oss i brosjyren Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser.

Kompetansesenteret skal

 • sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor sitt spesifiserte fagområde

 • bidra aktivt til kompetanseoppbygging og veiledning innenfor dette fagområde i hele helsetjenesten, brukere og befolkning for øvrig

 • understøtte lokal pasientbehandling

 • bidra til at personer med sjeldne diagnoser og funksjonshemninger får likeverdig helsetilbud og samme service som andre gjennom livsløpet

Dette forutsetter et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten og det kommunale tjenesteapparatet.

Veileder til Forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010 beskriver kompetansesenterets ansvarsområder.

Årsrapport

Årsrapport 2015. Klikk på åpne vedlegg for å finne Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser.

Aktuelle saker

Arrangementer

 • 25.10 onsdag
  Tuberøs sklerose og epilepsi - fagkurs

  3 timers kurs for fagpersoner og tjenesteytere som jobber med personer som har tuberøs sklerose og epilepsi. Åpent for deltagelse fra hele landet via videokonferanse. Kurset er gratis.

 • 10.11 fredag
  Dravet syndrom og epilepsi - fagkurs

  3 timers kurs for fagpersoner og tjenesteytere som jobber med personer som har Dravet syndrom. Åpent for deltagelse fra hele landet via videokonferanse. Kurset er gratis.

 • Epilepsi, lev godt med ketogen diett

  kurs for ungdom og voksne som behandles med ketogen diett ved Spesialsykehuset for epilepsi, SSE og deres pårørende og nærpersoner. Lær mer om hvordan du best kan leve med ketogen diett i hverdagen og treff andre som har erfaringer rundt dette.

 • Epilepsi og mestring - e-læringskurs

  Spesialsykehuset for epilepsi, SSE lanserer nå e-læringskurs for pasienter med epilepsi, og deres pårørende.

 • Epilepsi: E-læring kurs 1 og 2

  Kunnskap om epilepsi er viktig for at helsepersonell skal være kompetente, spesielt i anfallssituasjoner. Ett grunnkurs i epilepsi og ett fordypningskurs om epilepsi og sjeldne diagnoser er nå tilgjengelig for helsepersonell over hele landet.