HELSENORGE

Ny samling i ADHD Forskningsnettverk

NevSom arrangerte for 11. gang en samling for ADHD forskningsnettverk. Forrige gang nettverket var samlet var i november 2019, like før koronapandemien la sin dempende hånd på alle fysiske møter. Derfor var det ekstra hyggelig å kunne samles 22. – 23. november i et litt tidlig julepyntet Trondheim.

Foto av Søren Dalsgaard
Søren Dalsgaard, professor ved Universitetet i København, holdt to innledninger. Foto: Egil Midtlyng.

​Egil Midtlyng og Michael B. Lensing

Denne gangen var professor ved Universitetet i København, Søren Dalsgaard, invitert til å holde key note-foredrag. Han holdt to foredrag, det første om genetiske og miljømessige risikofaktorer ved ADHD. Det andre om å predikere vansker i voksenlivet for personer som har hatt ADHD som barn.

Programmet for øvrig var basert på presentasjon av prosjekter som i all hovedsak har mottatt støtte fra forskningsnettverket etter 2019. Det ble holdt spennende foredrag som spente vidt, fra metoder for å begrense tankeflukt og bedre oppgavefokus hos voksne med ADHD, til en studie av skoleforløp hos barn med ADHD. (Les mer om program her). 

Også neste år vil det være mulig å søke om midler fra ADHD forskningsnettverk. Utlysingen for 2023 vil bli annonsert på vår hjemmeside i løpet av uke 2. 
Fant du det du lette etter?