HELSENORGE

Fem kjappe med Ingvild Kjerkol

Vi var nysgjerrige på Kjerkols planer for TSB i Norge og tok derfor en prat med henne. Hun sier at hennes ambisjoner for TSB om 10 år er at vi skal nå ut til flere pasienter enn i dag - med gode og sammenhengende tjenester, hvor både somatikk og psykisk helse har videreutviklet seg.

Ingvild Kjerkol
Foto: Esten Borgos, Borgos Foto AS

– Hvilke muligheter gir jobben din deg til å forbedre behandlingstilbudet til pasienter med rus- og avhengighetsproblemer?

– Den sentrale oppgaven for meg er å sørge for at TSB har nok ressurser og gode rammer for å utvikle seg som fagfelt. Fagfolkene må ha tid og rom til å utøve faget sitt. Derfor vil vi ha mindre rapportering og mer tid til pasientene.

– Hvilken forskjell ønsker du å gjøre som leder?

– Jeg vil se dem som står i tjenesten og gi dem tid og rom til å bruke kompetansen sin og møte pasientene.

– Hva er suksesskriterium nr. 1 i behandling av rus- og avhengighetslidelse?

– Individuell tilpasning og langvarig oppfølging og støtte er viktig. Vi mennesker er forskjellige, og det er også behovene for hjelp. Jeg mener det også er behov for bedre samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten, og å styrke tilbudet med arbeid og aktivitet i behandlingen. I politikkutvikling vil dette være viktige perspektiver for oss fremover.

– Hvilken tidligere arbeidserfaring har inspirert deg mest i jobben du gjør nå?

– Jeg har jobbet med forskjellige ting. I skobutikk, med psykisk utviklingshemmede, som lærer og i næringslivet. Jeg har møtt folk i alle jobbene, og det har alltid slått meg hvor viktig akkurat det har vært. Det er også folk som inspirerer meg i jobben jeg gjør i dag.

– Hvor er TSB om 10 år?

– Om 10 år er TSB fortsatt egen spesialitet, hvor samarbeidet med både somatikk og psykisk helse har videreutviklet seg. Vi må sørge for gode basistjenester innen TSB i alle helseforetak, både øyeblikkelig hjelp, poliklinikk, ambulante tjenester og døgnbehandling. Vi skal nå ut til flere pasienter enn i dag - med gode og sammenhengende tjenester.


​​​