HELSENORGE

Fem kjappe med Toril Andreassen

Dagens "fem kjappe" er fra Toril Andreassen, daglig leder ved Stiftelsen Renåvangen. Som leder ønsker hun å legge til rette for vekst, og mener gode relasjoner er en forutsetning for å finne mening. Toril vet at det alltid finnes nye muligheter, og tror på det umulige!

– Hva er den viktigste kunnskapen dine pasienter har gitt deg?

– De har lært meg at det alltid finnes nye muligheter, at det umulige er fullt mulig!

– Hvilken forskjell ønsker du å gjøre som leder?

– At det som skjer mellom menneskene gir mening og muligheter for vekst. Det er å håpe at det både kan gjelde den enkelte, både pasienter og ansatte, men også oss som institusjon og for oss i TS-familien (Terapeutisk Samfunn). Vi er få i denne familien, men vi er et godt sted for våre beboere og deres familier.

– Hva er suksesskriterium nr 1 i behandling av rus- og avhengighetslidelse?

– At menneskene vi møter finner mening, og forutsetningen for å finne håp og mening er at det skapes relasjoner.

– Hvilken bok har inspirert deg mest i jobben du gjør nå? 

– Det er helt umulig å velge kun en, men hvis jeg likevel skal velge en som jeg stadig kommer tilbake til velger jeg «Mellom ordene: kommunikasjon i profesjonell praksis» av Inger Ulleberg og Per Jensen. Og så leser jeg ganske ofte dikt. Akkurat nå leser jeg «Det hvite badehuset» av Thorvald Steen.

– Dette gir meg ny energi:

– Kunst og kulturopplevelser gir påfyll og energi, likedan gode måltider og samtaler med gode venner og familie. Tur med Alma som er husets firbente golden retriever, ruskevær ved havet og brødskive på trappa. På jobb er det mye energi og pågangsmot å finne når beboere får til, holder ut og gjør nye forsøk. Likedan når kollegaer forteller om egne gyldne øyeblikk og om mot til å holde fast.


​​