HELSENORGE

Nasjonale faglige retningslinjer for TSB

Nasjonale faglige retningslinjer bør styre behandlingsvalg. Ved å følge oppdaterte faglige retningslinjer fyller du lovverkets krav om faglig forsvarlighet. Nasjonale faglige retningslinjer er ikke rettslig bindende for fagpersonell. Å velge løsninger som avviker vesentlig fra faglige retningslinjer, bør likevel kunne begrunnes, dokumenteres og ha samtykke fra pasienten.

Illustrasjon av en person som klør seg i hodet og står foran et veiskille med flere piler

​Under finner du retningslinjene for rusfeltet med lenker:

Avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler


Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler

Under finner du noen redskaper som kan brukes i en lokal prosess for implementering av retningslinjene:

Behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet


Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet

Under finner du noen redskaper som kan brukes i en lokal prosess for implementering av retningslinjene:

Gravide i legemiddelassistert rehabilitering


Nasjonal faglig retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Legemiddelassistert rehabilitering


Nasjonal faglig retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ved opioidavhengighet

Presentasjon til deg som skal innlede om retningslinjene (PDF)​​​​​​​

Rus og psykiske lidelser (ROP)


Nasjonal faglige retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser

Brukerversjon av ROP-retningslinjen

Bruker- og interesseorganisasjoner innenfor rus- og psykisk helsefeltet har plukket ut de ti anbefalingene fra ROP-retningslinjen som de mener er viktigst for at mennesker med slike problemer skal få god oppfølging og behandling.

Hensikten med prosjektet ROP-bruker er å øke forståelse blant brukere og pasienter om hvordan en organiserer et hjelpetilbud til personer med rus- og psykiske lidelser og hva det bør inneholde.

Se mer informasjon på rop.no​

 

Ulik styrke på anbefalingene

Anbefalingene i nasjonale faglige retningslinjer har ulik styrke. Med styrke menes grad av sikkerhet for nytteverdien av det å følge anbefalingen.

I en retningslinje formuleres anbefalinger i form av skal-, bør- eller kan-setninger, der de to første gjerne omtales som sterke anbefalinger.

  • Skal-anbefalinger er ofte begrunnet i lovverk, slik at å ikke følge dem betyr lovbrudd.
  • Bør-anbefalinger er sterkt faglig begrunnet.
  • Kan- og Det foreslås-anbefalinger er svakere anbefalinger. De anbefales, men uten at det er sterke kunnskapsmessige belegg for nytteverdien av dem.


 
Snurr film  

Hva er en nasjonal retningslinje, og hvordan er den tenkt brukt? Hvordan implementere nasjonale faglige retningslinjer? Hva sier nasjonale faglige anbefalinger om brukerevaluering? Hva kan du som pasient eller pårørende forvente av behandling og oppfølging i TSB? Disse spørsmålene er tema i korte opplæringsfilmer i denne spillelisten:

Spilleliste på YouTube: Opplæringsfilmer (Nasjonal kompetansetjeneste TSB)

I spillelisten under finner du foredrag med introduksjoner av avrusningsretningslinjen (tre deler) og behandling- og rehabiliseringsretningslinjen (to deler):

Spilleliste på YouTube: Introduksjon til retningslinjene (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)


​​
Fant du det du lette etter?