HELSENORGE

Nasjonale faglige retningslinjer for TSB

Nasjonale faglige retningslinjer bør styre behandlingsvalg. Ved å følge oppdaterte faglige retningslinjer fyller du lovverkets krav om faglig forsvarlighet. Nasjonale faglige retningslinjer er ikke rettslig bindende for fagpersonell. Å velge løsninger som avviker vesentlig fra faglige retningslinjer, bør likevel kunne begrunnes, dokumenteres og ha samtykke fra pasienten.

Under finner du retningslinjene for rusfeltet med lenker:

Avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler

Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler

Her finner du noen redskaper som kan brukes i en lokal prosess for implementering av retningslinjene:

Powerpoint-presentasjon til deg som skal innlede om retningslinjeneStatus og prioriteringer hos oss (skjema for utfylling)

Anbefalingene oppsummert:

Anbefalingene oppsummert

Klikk for å se anbefalingene i avrusningsretningslinjen oppsummert i utskriftbar PDF

Behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet


Her finner du noen redskaper som kan brukes i en lokal prosess for implementering av retningslinjene:

Powerpoint-presentasjon til deg som skal innlede om retningslinjeneStatus og prioriteringer hos oss (skjema for utfylling)

Anbefalingene oppsummert:

Anbefalingene oppsummert

Klikk for å se anbefalingene i behandlingsretningslinjen oppsummert i utskriftbar PDF

Gravide i legemiddelassistert rehabilitering

Nasjonal faglig retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)


Trykte brosjyrer om anbefalingene kan bestilles ved å sende e-post til tsb@ous-hf.no eller leses elektronisk:

Brosjyre gravide og LAR

Klikk for elektronisk versjon (PDF)

Legemiddelassistert rehabilitering

Nasjonal retningslinje for legemiddelassistert rehabilitering ved opioidavhengighet

 

Rus og psykiske lidelser (ROP)

Nasjonal faglige retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser


Brukerversjon av ROP-retningslinjen
Bruker- og interesseorganisasjoner innenfor rus- og psykisk helsefeltet har plukket ut de ti anbefalingene fra ROP-retningslinjen som de mener er viktigst for at mennesker med slike problemer skal få god oppfølging og behandling.

Hensikten med prosjektet ROP-bruker er å øke forståelse blant brukere og pasienter om hvordan en organiserer et hjelpetilbud til personer med rus- og psykiske lidelser og hva det bør inneholde.

Se mer informasjon på rop.no

 

 
 

Ulik styrke på anbefalingene
Anbefalingene i nasjonale faglige retningslinjer har ulik styrke. Med styrke menes grad av sikkerhet for nytteverdien av det å følge anbefalingen.

I en retningslinje formuleres anbefalinger i form av skal-, bør- eller kan-setninger, der de to første gjerne omtales som sterke anbefalinger.

  • Skal-anbefalinger er ofte begrunnet i lovverk, slik at å ikke følge dem betyr lovbrudd.
  • Bør-anbefalinger er sterkt faglig begrunnet.
  • Kan- og Det foreslås-anbefalinger er svakere anbefalinger. De anbefales, men uten at det er sterke kunnskapsmessige belegg for nytteverdien av dem.

 
Under kan du se en rekke opplæringsfilmer om nasjonale faglige retningslinjer:

Snurr film  

Opplæringsfilmer


Hva sier nasjonale faglige anbefalinger om brukerevaluering?

Trond Olsen er leder i en enhet for rusbehandling. Hva betyr en nasjonal faglig anbefaling for ham? Og hvordan kan han for eksempel følge opp anbefalingen om brukerevaluering av rusbehandling?

Varighet: 2:53 min

 


Pasientinformasjon om nasjonale faglige retningslinjer
Hva kan du som pasient eller pårørende forvente av behandling og oppfølging i TSB? Ta en kikk på de faglige retningslinjene og finn ut hvilke standarder som gjelder. Kanskje er din innflytelse på behandlingens gang større enn du trodde?

Varighet: 1:53 min

 


Implementering av nasjonale faglige retningslinjer
Leder Siri er gjort kjent med en ny faglig retningslinje for rusfeltet og mangler ikke entusiasme. Men er det nok? Hvordan finne ut hvilke anbefalinger som er relevante for dere og gå fram for å omsette dem i praksis. Her er noen tips.

Varighet: 1:18

 


Hva er en nasjonal retningslinje? Hensikt og bruksområde
Nasjonale faglige retningslinjer er laget som en støtte i valg mellom metoder og framgangsmåter i behandling oppfølging av pasienter og brukere med rusproblemer eller -lidelser. Hvordan tenkes den brukt?

Varighet: 11:31

 


Introduksjon til Nasjonal faglig retningslinje om avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler
Del 1: Seniorrådgiver Gabrielle Welle-Strand i Helsedirektoratet går gjennom status for retningslinjer, forarbeid til denne retningslinjen, samt målsetninger og prinsipper for avrusning som retningslinjen beskriver. Opptak ved Nasjonal kompetansetjeneste ROP.

Varighet: 11 minutter (Del 1 av 3)

 


Del 2: Seniorrådgiver Gabrielle Welle-Strand i Helsedirektoratet går gjennom blant annet hvordan man bruker den digitale versjonen av retningslinjen og en gjennomgang av anbefalingene. Opptak ved Nasjonal kompetansetjeneste ROP.

Varighet: 22 minutter (Del 2 av 3)

 


Del 3: Seniorrådgiver Gabrielle Welle-Strand i Helsedirektoratet går gjennom
alkoholavrusning, avrusning knyttet til benzodiazepiner og opioider, samt generelle prinsipper for avrusning av gravide. Opptak ved Nasjonal kompetansetjeneste ROP.

Varighet: 27 minutter (Del 3 av 3)

 


Introduksjon til behandlings- og rehabiliteringsretningslinjen

Del 1: Seniorrådgiver, Brittelise Bakstad i Helsedirektoratet går gjennom utviklingen av retningslinjen og juridiske aspekter ved den. Opptak ved Nasjonal kompetansetjeneste ROP.

Varighet: 16 minutter (Del 1 av 2)

 


Del 2: Seniorrådgiver, Brittelise Bakstad i Helsedirektoratet går gjennom eksempler og anbefalinger knyttet til blant annet brukermedvirkning, utredning og terapeutiske tilnærminger, samt hvordan retningslinjen er lagt opp. Opptak ved Nasjonal kompetansetjeneste ROP.

Varighet: 27 minutter (Del 2 av 2)

 

 


​​

Fant du det du lette etter?