HELSENORGE
Illustrasjonsfoto
Hjemmeoppfølging i utvikling

Hjemmesykehus og digital oppfølging

Behandling og oppfølging utenfor sykehuset er i sterk framvekst. Her kan du finne informasjon om hva vi jobber med innenfor behandling utenfor sykehus og digital oppfølging.

​Hva er hjemmesykehus og digital oppfølging?

Ved hjemmesykehus er du som pasient sykehusinnlagt, men i eget hjem. Sykehuset ønsker å utvikle flere tjenester som du kan nyte godt av uten å måtte møte opp på sykehuset. Dette kan være i form av at vi kommer hjem til deg eller at du tar kontakt med oss via videokonsultasjon, telefon eller på annen måte. I likhet med sykehusinnleggelse har sykehusansatte ansvar for hele verdikjeden og for din pasientbehandling.

Utviklingen av digitale muligheter som gir deg større frihet og økt trygghet er sterkt voksende. Vi ønsker å realisere disse i gode, helsefremmende eller lindrende tilbud i behandling og oppfølging av deg som er blitt eller har vært syk.

Vi jobber tett sammen med pasienter og helsetjenesten i kommunene for å få dette til på en god måte for alle. Det er viktig for oss i helsetjenesten at du som bruker av våre tjenester bidrar aktiv i dette arbeidet.

Utvikling av tjenester i hjemmet

 1. Hjemmesykehus for barn

  Barn ha siden starten på 2000-tallet kunne nyte godt av tilbudet fra vår enhet "Avansert hjemmesykehus for barn"

  Les mer om tilbudet til barn hjemme
 2. Hjemmesykehus for barn - Poliklinikk

  Etter etableringen av hjemmesykehus for barn har vi nå utvidet tilbudet til også å omfatte en poliklinisk tjenste.

  Illusrtasjonsfoto
  Les mer om poliklinikken til hjemmesykehus for barn
 3. Ambulante team for deg med psykiske plager

  Innenfor psykiatrien er noen av behandlingene nå flyttet ut fra sykehuset ved at våre fagfolk kommer hjem til deg.

  Les mer om det ambulante teamet ved Søndre Oslo DPS
 4. Front Ungdom

  Front-ungdom fyller tomrommet mellom poliklinikk og døgnavdeling ved å tilby ungdommer og familier skreddersydd behandling.

  Illustrasjonsfoto
  Les mer om tilbudet til deg som ungdom
Fant du det du lette etter?