HELSENORGE

Ullevål sykehus, Barnesenteret (bygg 9)

Bygningen inneholder blant annet sengeposter, infeksjonsavdeling, intensivavdeling, akuttmottak, poliklinikk, og kuvøseavdeling.

Fant du det du lette etter?