Ullevål sykehus - bygg 31

Ullevål sykehus

Norsk senter for Cystisk fibrose (NSCF), Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) er blant de som holder til i dette bygget.

Foto av bygget
Bygg 31s fasade, inng. A til venstre, inng. B til høyre på bildet.
Foto av inngangspartiet
Inngang A. Inngang B er i motsatt ende av bygget) (Heis på baksiden)

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Kirkeveien 166 (Kart)
Thulstrups gate (Vestre gate)

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoserhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sjeldne-diagnoserNasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoserNasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser er en nasjonal tjeneste som samordner alle kompetansesentrene for sjeldne diagnoser i Norge
Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnierhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/avdeling-for-sjeldne-diagnoser/nasjonalt-kompetansesenter-for-nevroutviklingsforstyrrelser-og-hypersomnierNasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnierNevSom har ansvar for følgende diagnoser: autisme, idiopatisk hypersomni, Kleine-Levin syndrom, narkolepsi og Tourettes syndrom.
NSCF Norsk senter for cystisk fibrosehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/avdeling-for-sjeldne-diagnoser/norsk-senter-for-cystisk-fibroseNSCF Norsk senter for cystisk fibroseNorsk senter for cystisk fibrose (NSCF) er nasjonalt kompetansesenter for personer med cystisk fibrose, primær ciliedyskinesi (PCD) og Schwachman-Diamond syndrom (SDS).
Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barneavdeling-for-nevrofag/seksjon-for-nevrohabilitering-barn-ulleval/regionsenter-for-habiliteringstjenesten-for-barn-og-unge-rhabuRegionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)

Fant du det du lette etter?