Ullevål sykehus, bygg 7 (Kirurgen)

Ullevål sykehus

Tre gastrokirurgiske sengeposter og Gastrokirurgisk poliklinikk holder til i første etasje i bygg 7

Foto av bygget
Bygg 7 sett fra Østre gate
Foto av inngangspartiet
Inngangen til gastroenehetene

Kontakt

Oppmøtested
Østre gate, vis a vis Barenesenteret.
Besøksadresse
(Google maps)