HELSENORGE
Ullevål sykehus

Ullevål sykehus, bygg 7 (Kirurgen)

Gastrokirurgiske sengeposter og poliklinikk er i 1. etg. Fysikalsk medisin og Karavdelingen er i byggets 2. etg. Ortopedisk avdeling har sengeposter med ekspedisjon i Bygg 7a, 2 etg. og Ergo- og fysioenhetene i samme etg. Nevrointensiv i 3. etg.

Fant du det du lette etter?