Postoperativ og intensivavdelingen

Postoperativ og intensivavdelingen overvåker, behandler og gir sykepleie til barn og voksne pasienter som er akutt syke eller som trenger postoperativ overvåking etter kirurgisk inngrep.

Les mer om Postoperativ og intensivavdelingen

Postoperativ og intensivavdelingen

Postoperativ og intensivavdelingen ligger under Akuttklinikken. Avdelingen har 9 seksjoner med lokalisasjon på Aker, Ullevål, Radiumhospitalet og Rikshospitalet.


Av avdelingens 9 seksjoner er det 4 postoperative seksjoner. Hovedtyngden av pasienter på disse seksjonene er nyopererte pasienter som trenger overvåkning før de kan bli overflyttet til en sengepost. Liggetiden er ofte kort.
Avdelingens fire postoperative seksjonene er:
- Postoperativ Ullevål
- Postoperativ Aker
- Postoperativ Rikshospitalet
- Postoperativ Radium


På avdelingens 5 intensivseksjoner er det akutt kritisk syke eller skadede fra hele landet, både voksne og barn. Pasientene blir kontinuerlig overvåket av sykepleiere og det er omfattende bruk av avansert medisinsk teknisk utstyr.
Avdelingens fem intensivseksjonene er:
- Generell Intensiv Ullevål
- Nevrointensiv på Ullevål
- Generell Intensiv 1 Rikshospitalet
- Generell Intensiv 2 Rikshospitalet
- Barneintensiv Rikshospitalet

Avdelingen består av over 600 sykepleiere og ledes av Sigrid Rannem.


Kontakt

Brystreduserende operasjon, kvinne på Aker sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brystreduserende-operasjon-kvinne-pa-aker-sykehusBrystreduserende operasjon, kvinne på Aker sykehusBBrystreduserende operasjon, kvinneBrystreduserende operasjon, kvinneBrystreduserende operasjon, kvinneBrystreduserende operasjon, kvinne
Hemoroider på Aker sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hemoroider-pa-aker-sykehusHemoroider på Aker sykehusHHemoroiderHemoroiderHemoroiderHemoroider

Barneintensivhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/postoperativ-og-intensivavdelingen/barneintensivBarneintensivPasientene hos oss er barn som har gjennomgått planlagte store kirurgiske inngrep eller har en sykdom som krever spesiell overvåkning og oppfølgende behandling samt akutt kritisk syke barn.
Dagkirurgi, Akerhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/postoperativ-og-intensivavdelingen/postoperativ-aker-sykehusDagkirurgi, Aker
Generell Intensiv 1 Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/postoperativ-og-intensivavdelingen/generell-intensiv-1-rikshospitaletGenerell Intensiv 1 RikshospitaletGenerell intensiv 1 er en del av Akuttklinikken, og er lokalisert på Rikshospitalet. Seksjonen behandler akutt, kritisk syke voksne fra hele landet.
Generell Intensiv 2 Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/postoperativ-og-intensivavdelingen/generell-intensiv-2-rikshospitaletGenerell Intensiv 2 RikshospitaletVi er en bred intensivavdeling som behandler voksne etter store kirurgiske inngrep, deriblant nevrokirurgi, thoraxkirurgi, transplantasjoner og øre/nese/hals-kirurgi.
Generell Intensiv Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/postoperativ-og-intensivavdelingen/generell-intensiv-ullevalGenerell Intensiv UllevålGenerell Intensiv er en del av Akuttklinikken og er lokalisert på Ullevål.
Nevrointensiv Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/postoperativ-og-intensivavdelingen/nevrointensivNevrointensiv UllevålVi er en seksjon som primært behandler nevrokirurgiske intensivpasienter, hvorav en stor del er øyeblikkelig hjelp. Vår største pasientgruppe er pasienter med traumatisk hodeskade, nakke- og ryggmargskade.
Postoperativ Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/postoperativ-og-intensivavdelingen/postoperativ-radiumhospitaletPostoperativ RadiumhospitaletVed denne seksjonen kommer pasienter med forskjellige kreftdiagnoser. Vi gir sykepleie til pasienter som har gjennomgått fra mindre til store avanserte kirurgiske inngrep.
Postoperativ Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/postoperativ-og-intensivavdelingen/postoperativ-rikshospitaletPostoperativ RikshospitaletPå Postoperativ avdeling overvåker vi pasienter etter gjennomgått anestesi og/eller kirurgi. Vi tar i mot både voksne og barn fra alle sengeposter og dagenheter på Rikshospitalet.
Postoperativ Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/akuttklinikken/postoperativ-og-intensivavdelingen/postoperativ-ullevalPostoperativ UllevålPostoperativ, Ullevål er seksjonert under Postoperativ- og Intensivavdelingen, Akuttklinikken.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.