HELSENORGE

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet setter ord på hvordan det er å være ung pasient. Vi er til for ungdom og unge voksne som er i kontakt med sykehuset, og vi gir råd til sykehuset om denne pasientgruppen.

 

Vi hører gjerne fra deg!

Dette er vi i Ungdomsrådet mest opptatt av

  • Overgangen fra barne- og ungdomsavdeling til voksenavdeling – Vi ønsker en overgang som er godt planlagt og tilpasset våre behov
  • Tilrettelegging for unge voksne innlagt på voksenavdelinger i sykehuset - man blir ikke nødvendigvis voksen den dagen man fyller 18.
  • Overgangen fra sykehus til hjem og kommune– vi er helt avhengig av at spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten samarbeider godt.
  • Alle pasienter og pårørende skal tilbys gratis trådløst internett – dette er helt nødvendig for å kunne holde kontakt med skole og venner når man er på sykehus. Og for å få dagene på sykehus til å gå litt fortere.
  • Samarbeid med andre ungdomsråd i Norge – Nå har alle helseforetak i Norge fått ungdomsråd og vi samarbeider om å finne gode måter å jobbe på og står sammen om de sakene vi har til felles.

Medlemmer i Ungdomsrådet 2017-2021

Sandra Scott Nicolaysen, 24 år (leder)

Nikita Amber Abbas, 20 år (nestleder)

Ingrid Tronesvold Hodø, 24 år

Mette Braastad Brandal, 21 år

Felix Rustad, 17 år

Hedda Marie Hoff, 19 år

Nathaniel Hove Scarborough, 19 år

Hanne Eriksson, 26 år

Stine Bjerklund Dybvig, 29 år (Brukerutvalgets representant)

Hva er DU opptatt av? - Kontakt oss gjerne

E-post: ungdomsradet@ous-hf.no

Koordinator for ungdomsrådet:
Elisabeth Hinderaker

Nyttige lenkerBrukermedvirkning ved Oslo universitetssykehus

DU har verdifull kunnskap om din egen helse. Denne kunnskapen, sammen med fagkunnskap fra helsepersonell danner grunnlag for å gi pasienter og pårørende best mulig behandling. I tillegg til brukermedvirkning på individnivå har sykehuset strukturer og organer som ivaretar brukermedvirkning på systemnivå.

Referat

2021

12. januar 2021 - Referat fra møte i Ungdomsrådet

16. mars 2021 - Referat fra møte i Ungdomsrådet

13. april 2021 - Referat fra møte i Ungdomsrådet

4. mai 2021 - Referat fra møte i Ungdomsrådet

8. juni 2021 - Referat fra møte i Ungdomsrådet

14. september 2021 - Referat fra møte i Ungdomsrådet

12. oktober 2021 - Referat fra møte i Ungdomsrådet

Årsrapport

Årsrapport - Ungdomsrådet 2020

Årsrapport - Ungdomsrådet 2019

Årsrapport - Ungdomsrådet 2018

Fant du det du lette etter?