HELSENORGE

Seksjon rusakuttmottak og avgiftning

Seksjon rusakuttmottak og avgiftning har som oppgave å sikre tilgjengelige og helhetlige akutte tjenester, samt tilby planlagte innleggelser for pasienter med behov for avrusning. Vi har tilbud til pasienter med alle former for rusrelaterte problemer, skader og lidelser. Vårt opptaksområde er hele Oslos befolkning med unntak av bydelene Grorud, Stovner og Alna.

Fant du det du lette etter?