HELSENORGE

Brannskader

Brannskader er en hyppig grunn til skade og trenger ofte behandling på sykehus.