HELSENORGE

Faktor II (Protrombin)-mangel

Faktor II-mangel er en svært sjelden blødersykdom som skyldes en defekt i blodlevringsmekanismen grunnet en mangel eller dysfunksjon av koagulasjonsfaktor II. Den er arvelig, medfødt og livslang. Sykdommen rammer både kvinner og menn.