HELSENORGE
Brystdiagnostisk senter

Mammografiscreening

I Norge får alle kvinner i alderen 50 til 69 år automatisk tilbud om røntgenundersøkelse av brystene, såkalt mammografiscreening, hvert annet år. Hensikten er å oppdage brystkreft i et tidlig stadium, for at færre kvinner skal dø av sykdommen. Mammografiprogrammet er et offentlig tilbud som ledes av Kreftregisteret. Det er frivillig å delta. 

Innledning

Før

  • Ikke bruk talkum eller kremer i brystregionen på undersøkelsesdagen, da dette kan gjøre det vanskelig å vurdere bildene.
  • Vennligst unngå parfyme, da dette kan utløse allergiske reaksjoner hos dem som utfører undersøkelsen.

 

Under

Når du møter til mammografiscreening, sitt ned og vent, vi kommer når du har time.

Vennligst vær klar til å betale med bankkort eller be om å få tilsendt giro. Vi tar ikke frikort.

Før bildene tas, vil en radiograf stille deg noen spørsmål og se etter om du har noen hudforandringer som vil kunne bli synlige på mammografibildene. Dette er opplysninger som brukes når røntgenlegene gransker bildene dine.

Selve bildetakingen foregår i et separat rom. Vanligvis er to radiografer til stede når mammografibildene tas. Det blir tatt bilder fra to vinkler av hvert bryst.

For å oppnå god bildekvalitet og lavest mulig stråledose, må det legges press på brystene mens bildene blir tatt. Presset varer noen sekunder og kan oppleves ubehagelig, men det er ikke vist at dette er skadelig. Stråledosen kontrolleres regelmessig. Sammenlignet med andre røntgenundersøkelser er dosen lav, og innenfor anbefalte grenseverdier.

Mammografi kan gjennomføres uavhengig av brystenes størrelse.
Hele besøket tar 10-20 minutter, mens selve bildetakingen tar ca 5 minutter.

Etter

Resultatene
Mammografibildene blir gransket av to røntgenleger, uavhengig av hverandre.
Alle deltakerne får skriftlig svar. De fleste mottar svarbrevet i løpet av 2 - 4 uker.

Tilleggsundersøkelser
Omlag 3-4 % av kvinnene som møter til mammografiscreening vil oppleve å bli innkalt til en grundigere undersøkelse på Brystdiagnostisk senter i OCCI-bygget ved Radiumhospitalet.

For de fleste innebærer dette flere røntgenbilder og /eller ultralydundersøkelse. Noen ganger er det også nødvendig med celle- og/eller vevsprøve. Omtrent en av fem som blir innkalt til etterundersøkelse, har forandringer som må behandles.

Det er viktig at du setter av god tid dersom du er innkalt til etterundersøkelse. Vårt mål er å få gjort alle nødvendige undersøkelser på samme dag.

Tilleggsundersøkelsene medfører ingen ekstrautgifter for deg.

Kontaktinformasjon

Relaterte artikler

Fant du det du lette etter?