Mastocytose i hud

Senter for sjeldne diagnoser

Mastocytose i huden kjennetegnes av økt antall mastceller, og kalles også kutan mastocytose. Et vanlig symptom er kløe, utslett av forskjellige slag, ofte som elveblest (urticaria) eller med blemmedannelse i huden.

Innledning

Diagnosen stilles ofte på grunnlag av et karakteristisk rødbrunt, lett opphevet utslett. Utslettet reagerer nesten alltid med å bli rødt og hovent når du skraper på det (Dariers tegn). I tillegg må legene vurdere symptomene du opplever. Hudbiopsi kan bekrefte diagnosen, men gjøres helst ikke på barn.

Henvisning og vurdering

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Før

2. Under

Det finnes ingen behandling som helbreder kutan mastocytose, men det finnes mye som kan dempe og forebygge plagene. Behandlingen bestemmes ut fra den enkeltes symptombilde. Det er dessuten viktig å forebygge symptomer ved å unngå kjente utløsende faktorer.

  • Allergimedisiner (antihistaminer/H1-blokkere) kan brukes for å forebygge og lindre symptomer og reaksjoner.
  • Spesielt plagsomme flekker kan behandles med kortisonholdig krem under bandasje.
  • Hos noen kan utslettet bedres ved lysbehandling.
  • Dersom det er plagsomme symptomer fra magen, vil mange ha hjelp av såkalte H2-blokkere. I tillegg kan mastcellestabilisator, natriumkromglikat, forsøkes.
  • Utredning hos spesialist på allergi anbefales for pasienter med mye plager eller kraftige reaksjoner.
  • I sjeldne tilfeller kan det oppstå en generalisert reaksjon med blodtrykksfall (anafylaktisk sjokk), og hos disse pasientene bør adrenalinpenn vurderes.
  • Vaksinasjon (livslang behandling) bør vurderes for dem som har opplevd alvorlige reaksjoner på bi- eller vepsestikk.

3. Etter

For de aller fleste er det både positivt og nødvendig å være åpen om sykdommen. For å kunne leve godt med mastocytose i hud, er det viktig å ha kunnskap om sykdommen og hvordan den arter seg hos barnet eller hos deg selv. Med denne diagnosen er det viktig å se på kosthold, reaksjoner på medisiner, allergiske reaksjoner, og ha god kontakt og informasjon med ditt lokale hjelpeapparat, som lege, skole, barnehage, og tannlege.

Nasjonal kompetansetjeneste

En sjelden diagnose øker behovet for god informasjon og veiledning. Har du spørsmål som du ikke finner omtalt her, kan det være nyttig å kontakte Senter for sjeldne diagnoser (SSD) ved Oslo universitetssykehus. SSD er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.

Les mer på SSD sin nettside om mastocytose i hud

Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Senter for sjeldne diagnoser
Telefon
23 07 53 40
mandag - fredag 8.00 - 15.45
15. mai til 14. september: 08.00 - 15.00
E-post
Postadresse
Senter for sjeldne diagnoser
Oslo Universitetssykehus HF
Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo
Forskningsveien 3B
Telefon
23 07 53 40
mandag - fredag 8.00 - 15.45
Sommertid 15.5. til 14.9.: 8.00 - 15.00
E-post
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.