Narkolepsi

Behandlingsprogram

Narkolepsi er en alvorlig nevrologisk lidelse. Lidelsen kan være arvelig, det vil si at det er opphoping av narkolepsi i visse familier. Forekomsten av sykdommen varierer fra undersøkelse til undersøkelse. Noen studier peker på at mer enn en av 1000 personer har narkolepsi. Det vil bety at det finnes noen tusen personer i Norge med denne sykdommen. Mange er ikke diagnostisert. Symptomene starter vanligvis i ung alder, men det er ikke uvanlig at det går 10-20 år fra det første symptom opptrer til diagnosen stilles.

Les mer om Narkolepsi
Informasjon fra helsenorge.no

Narkolepsi

Narkolepsi er en kronisk nevrologisk lidelse som rammer sentralnervesystemet og forstyrrer søvnmønsteret.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Derfor kan en del personer med ukontrollert narkolepsi plutselig sovne mens de spiser eller kjører bil, til tross for at de ønsker å være våkne.

Uimotståelig søvntrang på dagtid er vanligvis det første symptomet på narkolepsi. Søvnanfallene hos barn varer som regel lenger enn hos voksne. Hos noen pasienter kan man se varierende tretthet avbrutt av søvnperioder i løpet av dagen. Barna er søvnige på skolen og kan, når de kommer hjem, sove i to-tre timer uten å være uthvilt. 

​Noen ganger kan en forvirringstilstand med trekk av søvndrukkenhet sees. Kronisk tretthet kan gjøre barn uoppmerksomme på skolen og kan bli hengende etter faglig. Hos noen barn kan rastløshet og hyperaktivitet maskere eller skjule trettheten og føre til adferdsvansker.

Narkolepsi skyldes i de fleste tilfeller arvelige faktorer. Hva som utløser narkolepsi, er imidlertid ennå ikke klarlagt. Det er observert en sammenheng mellom svineinfluensavaksinen og narkolepsi, men det kan foreløpig ikke konkluderes at vaksinen med sikkerhet er årsaken.

Man regner med at om lag en av 2000 personer har narkolepsi. Tilstanden kan ramme både menn og kvinner i alle aldre, men symptomene viser seg gjerne først etter puberteten. For de fleste med narkolepsi kommer symptomene gjerne mellom 15- og 30-års alder.

Symptomer ved narkolepsi

Påfallende trøtthet om dagen er vanligvis det første symptomet som viser seg, og er ofte det mest brysomme.

Det viser seg i form av en uimotståelig trang til å sove på tidspunkter en helst vil være våken. I tillegg til trøttheten omfatter gjerne kjernesymptomene ved narkolepsi episoder med:

Katapleksi

Et plutselig tap av muskelspenning som kan dreie seg om alt fra en lett svekkelse til total kollaps. Et anfall blir ofte utløst av sterke følelser (latter, sinne), stress eller hard fysisk anstrengelse. De fleste med narkolepsi har katapleksi i en eller annen form.

Søvnparalyse

Det å være ute av stand til å snakke eller bevege seg i et minutts tid i det man faller i søvn, eller er i ferd med å våkne opp. Mange med narkolepsi opplever kortvarig søvnparalyse helt eller delvis.

Hypnagoge hallusinasjoner

Levende og ofte skremmende sanseopplevelser som forekommer i en tilstand mellom våkenhet og søvn. Også personer uten narkolepsi kan oppleve søvnparalyse og hypnagoge hallusinasjoner. 

Les mer om Narkolepsi (helsenorge.no)