HELSENORGE

Somatosensorisk fremkalt respons, undersøkelse av følebanene fra hender eller føtter

Somatosensorisk fremkalt respons (SEP) er en undersøkelse av følebanene fra hender eller føtter og til hjernen. Undersøkelsen gjøres for å kartlegge nervens evne til å lede sanseinntrykk fra armer/ben til hjernen. Det kan gi informasjon om sykdom og skade i nervebaner fra armer/ben til hjernen, inkludert sykdom og skade av disse nervebanene i hjernen.