Klassifikasjonskriterier/diagnostiske kriterier for kroniske inflammatoriske revmatiske sykdommer hos barn.

For noen av diagnosene finnes ikke egne kriterier for barn. Enkelte av klassifikasjonskriteriene er under oppdatering.