HELSENORGE

Kurs og konferanser

Her vil du finne informasjon om kurs og konferanser.

Lytt til podkast om CFS/ME

​​Odin var på 14 år da han fikk sykdommen. Han forteller i egen episode om hvordan det var å ha sykdommen og hvordan han ble frisk. 

Kronisk utmattelsessyndrom eller myalgisk encefalomyelitt - hva er det (syktfrisk.no)

Foto av Ingrid Helland og Berit Widerøe Njølstad 

Ta digitalt kurs om CFS/ME her og nå!
Lær om sykdommen, om behandling, om hverdagsliv.
Kurset består av mange filmer der du kan lytte til andres erfaringer.

Åpne kurset

Helsepersonellkurs om CFS/ME

Arrangør: Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME

Sted: Oslo, 01.12.22​, MEET Ullevål Stadion, M5​

For mer informasjon og påmelding: ProgramHelsepersonellkurs_011222.pdf

Kommende kurs og konferanser

CFS/ME forskningskonferanse

​​​Folkehelseinstituttet, Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME og Norges Myalgisk Encefalopati Forening inviterer til CFS/ME forskningskonferanse 2022 21. -22. november. For mer informasjon og påmelding​​

___________________________________________________________________________________________

Avholdte kurs og konferanser​

​​​​IACFSME ​​konferanse

Stony Brook University, Stony Brook, NY, USA​


​​​Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME arrangerte​​ rehabiliteringskonferanse 2. og 3. mai 2022​​

​​​I Oslo, på MEET, Ullevål stadion​, møterom M5, Inngang D (som ligger i handlegaten) og opp i 3 etasje.​
Målgruppe: Rehabiliteringsinstitusjoner/behandlere som arbeider med rehabilitering innen pasientgruppen ​

​Program


2. mai

09:00-10:00  Registrering og kaffe

10:00-10:30  Irene Angen, brukerrepresentant "Å leve med ME"

10:30-11:00  Marianne Omdal, lege OUS: Betydning av håp i klinisk praksis

11:00-11:45  Arnstein Finset, psykologspesialist og professor ved UiO: Hva sier forskning om betydningen av håp?

11:45-12:00  Pause

12:00-12:30  Ingrid B. Helland, lege OUS: Bio-psyko-sosial sykdomsforståelse

12:30_13:30 Lunsj

13:30-14:15  Alle institusjoner presenterer seg med 2 slides; 3-5 min hver

14:15-14:30  Pause 

14:30-15:15  Mari Klokkerud, leder, ergoterapeut PhD, Regional kompetansetjeneste for rehabilitering Helse Sør-Øst (RKR) Sunnaas: Hvordan måle effekt av rehabilitering

15:15-15:55  Erfaringsutveksling rundt kartlegging / kartleggingsverktøy

15:55-16:00 Oppsummering og avslutning av dagen

3. mai

09:00-09:10  Sørlandets rehab.senter: Presentasjon av pilotprosjekt

09:10-09:40  Kristian Holtberget, teamleder / idrettspedagog ved Air: Innledning aktivitetsregulering

09:40-11:00  Gruppearbeid aktivitetsregulering inkludert pause

11:00-11:30  Oppsummering gruppearbeid 

11:30-12:30  Lunsj

12:30-13:15  Anne Marit Mengshoel, professor ved UiO: "Sykt eller bare vanlig trett?"

13:15-13:45  Pause

13:45-14:15  Ingrid B. Helland, lege OUS: Pakkeforløp

14:15-15:00  Oppsummering: hva er kommet ut av konferansen?

 

Tverrfaglig seminar på Gardermoen 18. november 2021

OBS! Det vil ikke bli digital overføring fra seminaret.

Hvordan arbeide tverrfaglig med barn og unge
med komplekse, sammensatte symptomer?

Målgruppe:
Barneleger/psykiatere, psykologer og andre fagpersoner i BUP og BUP-CL-team/fastleger/ andre fagpersoner som arbeider med barn og unge med sammensatte, komplekse lidelser samt ledere av slike fagmiljøer

Program

SEMINAR 18. NOVEMBER 2021
Hvordan arbeide tverrfaglig med barn og unge
med komplekse, sammensatte symptomer?
ARRANGØRER:
Nasjonal kompetansetjeneste for komplekse psykosomatiske tilstander hos barn og unge
Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME
TID OG STED:
Torsdag 18. november 2021 kl. 10 - 16, Hotell Radisson Blu, Gardermoen
MÅLGRUPPE:
Barneleger/psykiatere, psykologer og andre fagpersoner i BUP og BUP-CL-team/fastleger/ andre fagpersoner som arbeider med barn og unge med sammensatte, komplekse lidelser
samt ledere av slike fagmiljøer
HENSIKT MED SEMINARET:
Å gi innblikk i ulike fagmiljøer som tilbyr tverrfaglige tjenester til barn og unge med komplekse, sammensatte symptomtilstander – med vekt på suksessfaktorer, utfordringer og råd til andre som ønsker å etablere eller videreutvikle tverrfaglige tjenester. Seminaret vil være en arena for drøfting og diskusjon. En uformell paneldebatt med rom for innspill fra alle seminarets deltagere vil arrangeres.
PÅMELDING INNEN 14.11.21 TIL: kompetanseCFSME@ous-hf.no
PROGRAM
09.30-10.00 Registrering og kaffe
10.00-10.10 Velkommen ved Helene Helgeland og Ingrid B. Helland
10.10-10.45 Konsultasjon-liaison BUP team i barneklinikkene - Perspektiver vedr
etablering, organisering og ledelse v/ avd. overlege Trond H. Diseth.
10.45-11.30 Tjenester på tvers, Barneklinikken, Haukeland v/Irene Elgen
11.30-12.30 LUNSJ
12.30-13.30 Tverrfaglig arbeid ved barneklinikkene ved (hvert innlegg à 15min):
UNN v/psykiater Elin Drivenes & Hans Petter Fundingsrud
AHUS v/ psykiater Betty van Roy & barnelege Thomas Alme (?)
ST.OLAV v/…..(avklares senere)
OUS v/psykologspes. Solveig Gjems & barnenevrolog Ingrid B Helland
13.30-13.45 Pause
13.45-14.00 Hva er tverrfaglig arbeid? v/Helene Helgeland
14.00-14.15 Kort informasjon om pakkeforløp for langvarig smerte og utmattelse
v/ barnenevrolog Ingrid B. Helland
14.15-14.30 Pause
14.30-16.00 Paneldebatt & drøfting
16.00 Avslutning


CFS/ME FORSKNINGSKONFERANSEN 2021

22.-23. NOVEMBER, FHI Lindern, OSLO

Arrangører: Folkehelseinstituttet, Oslo universitetssykehus, Norges ME-forening

Program for konferansen           Program åpen fagdag 23.11

Rehabiliteringswebinar 2020 - Forstå fatigue

Lenke til webinar arrangert av Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR)

Digital ME-konferanse Stryn, tirsdag 13. og onsdag 14.april 2021

Lenke til program og informasjon om påmelding

Utmattelse og smerter hos barn og unge i skolen

Nasjonalt seminar for skolehelsetjenesten i Oslo 4. desember 2019

Seminaret ble arrangert av Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME og
Nasjonal kompetansetjeneste for psykosomatiske tilstander hos barn og unge

Her finner du programmet

Folkehelseinstituttet, ME-foreningen og Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME arrangerte en forskningskonferanse for CFS/ME.

Konferansen ble holdt på Folkehelseinstituttet i Oslo 25. - 26. november 2019.  Her er programmet

CFS/ME fagnettverk for ergoterapeuter inviterte til to spennende fagdager

16. og 17. september 2019 ved Sørlandet sykehus HF Kristiansand
CFS/ME fagdager for ergoterapeuter
Her finner du programmet

Konferanse på Gardermoen Park Inn 14. mai 2019

Mellom «barken og veden». Forståelse av og klinisk tilnærming til sammensatte symptomlidelser hos barn og unge.

Målgruppe: Alle barneavdelinger og fagpersoner fra BUP og smerteteam med tilknytning til barneavdelinger.
Her finner du invitasjonen og programmet

ME-konferanse i Stryn 26. og 27. mars 2019

Mer om konferansen

Helsepersonellkurs i Oslo 9. november 2018

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME arrangerer igjen et kurs for helsepersonell som arbeider med CFS/ME pasienter. Her finner du foreløpig program 

CFS/ME forskningskonferanse 27. og 27. november 2018 i Oslo

ble arrangert av Folkehelseinstituttet, ME-foreningen  og Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME
Her finner du invitasjonen

Fagnettverk for fysioterapeuter arrangerte seminar for fysioterapeuter 13. og 14. september.
Her er programmet

Konferanse i Gøteborg, 18. oktober 2018
ble arrangert av RME (riksförbundet för ME-patienter)

Konferanse i Verona, Italia, 27. - 30. juni 2018
The 6th annual scientific conference of the European association of psykosomatic medicine - EAPM

Konferanse for barneleger og CL-team/smerte-team

Ble holdt på Gardermoen, 23. mai 2018.

Klinisk emnekurs om CFS/ME for leger

Farris Bad, 07. og 8. februar 2018

Kurs for ungdom med CFS/ ME og deres pårørende 2018

Å leve med diagnosen CFS/ ME kan gi utfordringer i hverdagen. Det å møte andre i tilsvarende situasjon kan være nyttig, både for deg som er syk og dine foresatte

CFS/ME- konferanse i Kristiansand

18. og 19. april 2018, les mer om konferansen her


Fafo og Sintef inviterte til åpent møte om forskningsprosjektet Tjenesten og MEg

Om ME-sykes og pårørendes levekår og møtet med de offentlige tjenestene
Onsdag 25. oktober 2017, 18:00 – 20:00
Fafo, Borggata 2B, Oslo. Les mer om møtet

Helsepersonellkurs 27. mars 2017 i Oslo

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME  arrangerte kurs på  Ullevål stadion. Se oppdatert program og  Presentasjoner fra kurset

Nettverkskonferanse om rehabilitering ved CFS/ME

Kompetansetjenesten inviterte fagpersoner til nettverkskonferanse på Rikshospitalet den 12.10.16. Her er programmet for konferansen og
Presentasjoner fra konferansen

LMS nettverksmøte i Trondheim 11.11.2015

Den 11.11.15 var det et møte om LMS-kurs for CFS/ME med hovedvekt på voksne.
Det var deltakere fra St. Olavs hospital, Haukeland universitetssykehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Oslo universitetssykehus. Her finner du presentasjonene fra møtet.


​​​

​​
​​​​


Fant du det du lette etter?