Kurs og konferanser

Her vil du finne informasjon om kurs og konferanser

E-læringspakke om CFS/ME fra Helsekompetanse

http://cfsme.helsekompetanse.no/

Kommende kurs og konferanser

Tverrfaglig seminar på Gardermoen 18. november 2021

Hvordan arbeide tverrfaglig med barn og unge
med komplekse, sammensatte symptomer?

Målgruppe:
Barneleger/psykiatere, psykologer og andre fagpersoner i BUP og BUP-CL-team/fastleger/ andre fagpersoner som arbeider med barn og unge med sammensatte, komplekse lidelser samt ledere av slike fagmiljøer

Påmelding: kompetanseCFSME@ous-hf.no innen 14. november 2021.
Program

SEMINAR 18. NOVEMBER 2021
Hvordan arbeide tverrfaglig med barn og unge
med komplekse, sammensatte symptomer?
ARRANGØRER:
Nasjonal kompetansetjeneste for komplekse psykosomatiske tilstander hos barn og unge
Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME
TID OG STED:
Torsdag 18. november 2021 kl. 10 - 16, Hotell Radisson Blu, Gardermoen
MÅLGRUPPE:
Barneleger/psykiatere, psykologer og andre fagpersoner i BUP og BUP-CL-team/fastleger/ andre fagpersoner som arbeider med barn og unge med sammensatte, komplekse lidelser
samt ledere av slike fagmiljøer
HENSIKT MED SEMINARET:
Å gi innblikk i ulike fagmiljøer som tilbyr tverrfaglige tjenester til barn og unge med komplekse, sammensatte symptomtilstander – med vekt på suksessfaktorer, utfordringer og råd til andre som ønsker å etablere eller videreutvikle tverrfaglige tjenester. Seminaret vil være en arena for drøfting og diskusjon. En uformell paneldebatt med rom for innspill fra alle seminarets deltagere vil arrangeres.
PÅMELDING INNEN 14.11.21 TIL: kompetanseCFSME@ous-hf.no
PROGRAM
09.30-10.00 Registrering og kaffe
10.00-10.10 Velkommen ved Helene Helgeland og Ingrid B. Helland
10.10-10.45 Konsultasjon-liaison BUP team i barneklinikkene - Perspektiver vedr
etablering, organisering og ledelse v/ avd. overlege Trond H. Diseth.
10.45-11.30 Tjenester på tvers, Barneklinikken, Haukeland v/Irene Elgen
11.30-12.30 LUNSJ
12.30-13.30 Tverrfaglig arbeid ved barneklinikkene ved (hvert innlegg à 15min):
UNN v/psykiater Elin Drivenes & Hans Petter Fundingsrud
AHUS v/ psykiater Betty van Roy & barnelege Thomas Alme (?)
ST.OLAV v/…..(avklares senere)
OUS v/psykologspes. Solveig Gjems & barnenevrolog Ingrid B Helland
13.30-13.45 Pause
13.45-14.00 Hva er tverrfaglig arbeid? v/Helene Helgeland
14.00-14.15 Kort informasjon om pakkeforløp for langvarig smerte og utmattelse
v/ barnenevrolog Ingrid B. Helland
14.15-14.30 Pause
14.30-16.00 Paneldebatt & drøfting
16.00 Avslutning


CFS/ME FORSKNINGSKONFERANSEN 2021

22.-23. NOVEMBER, FHI Lindern, OSLO

Arrangører: Folkehelseinstituttet, Oslo universitetssykehus, Norges ME-forening

Lenke til påmelding:
https://www.deltager.no/event/CFSME2021

Når/hvis lenke er upraktisk:

Gå inn på www.deltager.no

Bruk søkeord: CFS/ME

Her finner du programmet 


 

FHI Lindern

Møterom: Rom L8 HB 1013 Auditoriet

Lovisenberggata 8, L8 (Inngang ved resepsjon i hovedbygget)
0456 Oslo

Konferansemiddag mandag 22.11 kl. 18.00

L'ardoise
Thereses gate 20B
0168 Oslo

Arrangementskomité

Folkehelseinstituttet – Per Magnus, Frida Bråttum, Fredrik Swift
Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME – Ingrid Helland
Norges ME-forening – Bjørn K Getz, Linda Bringedal

 

Program ME/CFS FORSKNINGSKONFERANSEN 2021

Mandag 22. november 2021 
12:00Lunsj og registrering 
13:00Velkommen 
 

Sesjon 1

Ordstyrer: Per Magnus, Folkehelseinstituttet

 
13:05

Metabolske endringer ved ME/CFS

Karl Johan Tronstad, Universitetet i Bergen

1
13:25

Immunogenetiske studier i CFS/ME

Marte Viken, Oslo Universitetssykehus

2
13:45

Sosioøkonomisk status og sannsynlighet for ME/CFS diagnose, preliminære registerdataanalyser

Kjartan Sarheim Anthun, Sintef

 

3
14:05Pause 
 

Sesjon 2

Ordstyrer: Bjørn Wold, Norges ME-forening

 
14:20

Neuroinflammation och post-virala kopplingar till ME/CFS - en uppdatering från Forskningscentrum för ME/CFS forskning vid Uppsala universitet
Jonas Bergquist, Uppsala Biomedicinsk Centrum

 

4
14:50

Hvem får diagnosen ME i Norge - og hvem får den ikke?

DSQ anvendt i en Respondent-Driven Sampling survey

Anne Kielland, Fafo

 

5
15:10

Fitbit studien (kontinuerlig registrering av puls og skritt)

Ingrid Gurvin Rekeland, Universitetet i Bergen

6
15.30Pause 
 

Sesjon 3

Ordstyrer: Ingrid Helland, Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME, OUS

 
15:45 7
16:05 8
16:25

Connections Between the Multiple Abnormalities in ME/CFS

Antony Komaroff

9
17:00Slutt 
18:00

Konferansemiddag

L'ardoise, Thereses gate 20B

 

 

Tirsdag 23. november 2021 
09:00Velkommen 
 

Sesjon 4

Ordstyrer: Linda Bringedal, Norges ME-forening

 
09:05Validitet av diagnostiske kriterier ved CFS/ME
Vegard Bruun Bratholm Wyller, Universitetet i Oslo
10
09:35

Long-COVID i Norge, 6 og 12 måneder etter akutt sykdom
Nina Langeland, Universitetet I Bergen

 

11
10:05Pause 
 

Sesjon 5

Ordstyrer: Per Magnus, Folkehelseinstituttet

 
10:20 12
10:40 13
11:00Pause 
11:20 14
11:40  
12:00

Veien videre? Åpen diskusjon

Ordstyrer:

 
12:30Slutt 

 


Avholdte kurs og konferanser

Virtuell konferanse: 19.- 21. august - hold av datoen!

Konferansen arrangeres av International Association for Cronic Fatiique Syndrome and Myalgic Encephalomyelitis - IACFS/ME

Se mer om konferansen på IACFS/ME's webside

 

Rehabiliteringswebinar 2020 - Forstå fatigue

Lenke til webinar arrangert av Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR)

Digital ME-konferanse Stryn, tirsdag 13. og onsdag 14.april 2021

Lenke til program og informasjon om påmelding

Utmattelse og smerter hos barn og unge i skolen

Nasjonalt seminar for skolehelsetjenesten i Oslo 4. desember 2019

Seminaret ble arrangert av Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME og
Nasjonal kompetansetjeneste for psykosomatiske tilstander hos barn og unge

Her finner du programmet

Folkehelseinstituttet, ME-foreningen og Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME arrangerte en forskningskonferanse for CFS/ME.

Konferansen ble holdt på Folkehelseinstituttet i Oslo 25. - 26. november 2019.  Her er programmet

CFS/ME fagnettverk for ergoterapeuter inviterte til to spennende fagdager

16. og 17. september 2019 ved Sørlandet sykehus HF Kristiansand
CFS/ME fagdager for ergoterapeuter
Her finner du programmet

Konferanse på Gardermoen Park Inn 14. mai 2019

Mellom «barken og veden». Forståelse av og klinisk tilnærming til sammensatte symptomlidelser hos barn og unge.

Målgruppe: Alle barneavdelinger og fagpersoner fra BUP og smerteteam med tilknytning til barneavdelinger.
Her finner du invitasjonen og programmet

ME-konferanse i Stryn 26. og 27. mars 2019

Mer om konferansen

Helsepersonellkurs i Oslo 9. november 2018

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME arrangerer igjen et kurs for helsepersonell som arbeider med CFS/ME pasienter. Her finner du foreløpig program 

CFS/ME forskningskonferanse 27. og 27. november 2018 i Oslo

ble arrangert av Folkehelseinstituttet, ME-foreningen  og Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME
Her finner du invitasjonen

Fagnettverk for fysioterapeuter arrangerte seminar for fysioterapeuter 13. og 14. september.
Her er programmet

Konferanse i Gøteborg, 18. oktober 2018
ble arrangert av RME (riksförbundet för ME-patienter)

Konferanse i Verona, Italia, 27. - 30. juni 2018
The 6th annual scientific conference of the European association of psykosomatic medicine - EAPM

Konferanse for barneleger og CL-team/smerte-team

Ble holdt på Gardermoen, 23. mai 2018.

Klinisk emnekurs om CFS/ME for leger

Farris Bad, 07. og 8. februar 2018

Kurs for ungdom med CFS/ ME og deres pårørende 2018

Å leve med diagnosen CFS/ ME kan gi utfordringer i hverdagen. Det å møte andre i tilsvarende situasjon kan være nyttig, både for deg som er syk og dine foresatte

CFS/ME- konferanse i Kristiansand

18. og 19. april 2018, les mer om konferansen her


Fafo og Sintef inviterte til åpent møte om forskningsprosjektet Tjenesten og MEg

Om ME-sykes og pårørendes levekår og møtet med de offentlige tjenestene
Onsdag 25. oktober 2017, 18:00 – 20:00
Fafo, Borggata 2B, Oslo. Les mer om møtet

Seminar om langvarige smerte- og/eller utmattelsestilstander med uklar årsak hos barn og unge

Gardermoen - Park Inn,  6. november 2017

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME har gleden av, sammen med Nasjonal kompetansetjeneste for alvorlige psykosomatiske tilstander hos barn og unge og Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser, å invitere en til to representanter fra alle landets barneavdelinger til et seminar om disse tilstandene. Seminaret er primært beregnet på barneleger og ansatte i barne- og ungdomspsykiatrien som er tilknyttet barneavdelinger. Også anestesileger og andre profesjoner som arbeider i smerteteam er hjertelig velkommen. Vi ønsker med dette seminaret å etablere et nettverk av barneleger og andre som arbeider med barn og unge med langvarige smerte- og/eller utmattelsestilstander. Påmelding og spørsmål sendes til kompetanseCFSME@ous-hf.no. Max 50 deltakere. Påmeldingsfrist 6. november. Det er fortsatt noen plasser ledig!  Foreløpig program

Forskningskonferanse og åpen fagdag om CFS/ME 20. og 21. november 2017

Arrangører: Folkehelseinstituttet, Norges ME-forening og Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME, OUS


Forskningskonferanse

Mandag 20. november kl. 13:00 –17:30   
Tirsdag 21. november kl. 08:30-12:30
Sted: Folkehelseinstituttet, Lovisenberggata 8, Oslo, Auditoriet

Åpen fagdag

Tirsdag 21. november kl. 13:45-16:30
Sted: Rikshospitalet,  Store Auditorium
Du finner program og link til påmelding på ME-foreningens side

CFS/ME- konferanse i Bristol

13. og 14. september

Utmattning ända in i cellen - en konferens om ME/CFS

Arrangør: Riksföreningen för ME-patienter

i Stockholm 18. oktober 2017            i Malmø 19. oktober 2017

Helsepersonellkurs 27. mars 2017 i Oslo

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME  arrangerte kurs på  Ullevål stadion. Se oppdatert program og  Presentasjoner fra kurset

Nettverkskonferanse om rehabilitering ved CFS/ME

Kompetansetjenesten inviterte fagpersoner til nettverkskonferanse på Rikshospitalet den 12.10.16. Her er programmet for konferansen og
Presentasjoner fra konferansen

LMS nettverksmøte i Trondheim 11.11.2015

Den 11.11.15 var det et møte om LMS-kurs for CFS/ME med hovedvekt på voksne.
Det var deltakere fra St. Olavs hospital, Haukeland universitetssykehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Oslo universitetssykehus. Her finner du presentasjonene fra møtet.

Fant du det du lette etter?