Nasjonal kompetansetjeneste for psykosomatiske tilstander hos barn og unge (NKPS)

Vi skal bidra til kompetanseoppbygging og kunnskapsspredning innenfor feltet alvorlige psykosomatiske tilstander hos pasienter i aldersgruppen 0- 18.

Psykosomatiske tilstander hos barn og unge er tilstander med kroppslige symptomer uten at det påvises tilstrekkelige medisinske funn som kan forklare tilstandsbildet. Alvorlige somatiske symptomer som smerter, lammelse, kramper og syn/hørseltap medfører ofte et betydelig funksjonsfall hos barnet/ungdommen (hjemme, på skolen og sosialt).

I tråd med vårt mandat, har kompetansetjenesten ingen klinisk virksomhet, det vil si at vi tar ikke imot direkte pasienthenvisninger.

Se våre filmer om utredning og behandling av lanvarige smertetilstander hos barn og unge

Aktuelle kurs og konferanser

  • Kurs Skolehelsetjenesten 04.12.19

Litteratur-anbefalinger

Grunnlagsartikler:

Fant du det du lette etter?