Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning

Vi ble opprettet som nasjonal kompetansetjeneste i 2006, endret navn til senter i 2020 og jobber med kunnskapsformidling, kompetansebygging og forskning om kvinners helse i et livsløpsperspektiv.
Fant du det du lette etter?