HELSENORGE

Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst (RKT)

Regional kompetansetjeneste (RKT) i Helse Sør-Øst arbeider for likeverdige og individuelt tilrettelagt tjenester. Et hovedmål er å bidra til at tjenestene er preget av langsiktighet, helhet, kontinuitet og god kvalitet.
Fant du det du lette etter?