HELSENORGE

Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Sør-Øst (RKT)

Regional kompetansetjeneste (RKT) i Helse Sør-Øst arbeider for likeverdige og individuelt tilrettelagte tjenester. Et hovedmål er å bidra til at tjenestene er preget av langsiktighet, helhet, kontinuitet og god kvalitet.
Fant du det du lette etter?