Illustrasjonsfoto

Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst (RKT)

Vi yter kompetansetjenester til det tverrfaglige ordinære hjelpeapparatet, og har et nært samarbeid med Autismeforeningen i Norge, ADHD Norge, Norsk Tourette Forening, Foreningen for Søvnsykdommer, Nasjonal kompetanseenhet for Autisme (Autismeenheten), Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi (NevSom), regionale fagmiljøer i de andre helseregionene og regionens helseforetak.

Regional kompetansetjeneste utarbeider og sender ut et nyhetsbrev tre til fire ganger i året. Dersom du ønsker å få tilsendt vår nyhetsbrev kan du melde deg på her

Nyheter

 • Informasjon om diagnosene og lenker

  Her finner du mer informasjon om diagnosene og lenker til aktuelle informasjonskilder.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktinformasjon til ansatte i Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi.

 • Materiell og publikasjoner fra RKT

  Her vil du finne materiell og publikasjoner om autismespekterforstyrrelser, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi som enten er skrevet/utarbeidet av Regional kompetansetjeneste eller som RKT har bidratt til. Dersom det er noe du søker som d...

 • Vår virksomhet

  Her vil du finne informasjon om vår kompetansetjeneste.