Illustrasjonsfoto

Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst (RKT)

Vi yter kompetansetjenester til det tverrfaglige ordinære hjelpeapparatet, og har et nært samarbeid med Autismeforeningen i Norge, ADHD Norge, Norsk Tourette Forening, Foreningen for Søvnsykdommer, Nasjonal kompetanseenhet for Autisme (Autismeenheten), Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi (NevSom), regionale fagmiljøer i de andre helseregionene og regionens helseforetak.

Regional kompetansetjeneste utarbeider og sender ut et nyhetsbrev tre til fire ganger i året. Dersom du ønsker å få tilsendt vår nyhetsbrev kan du melde deg på her

Nyheter

 • 06.07.2020
  Nyhetsbrev nr 3 - 2020

  Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst sitt nyhetsbrev nummer 3 er nå sendt ut. 

 • 06.07.2020
  Forhåndsvarsel Felleskonferansen 2021

  Konferansen er et samarbeid mellom de regionale enhetene for autisme, ADHD og Tourettes syndrom og NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, Oslo universitetssykehus. I år arrangeres konferansen f...

 • 01.07.2020
  Kurs i ADOS-2 modul 3 og 4

  Regional kompetansetjeneste for autism, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi planlegger høsten 2020 også kurs i ADOS-2, modulene 3 og 4. 

 • 16.06.2020
  Utlysning av prosjektmidler til en forsterket innsats for voksne med Tourettes syndrom

  NOU 2020-1 om Tourettes syndrom avdekket manglende tilgjengelighet på utredning, diagnostisering og behandling av voksne med Tourettes syndrom i helsetjenesten. Det er derfor behov for en forsterket innsats på dette området. Som et ledd i e...

 • 27.05.2020
  For mange kan ha fått diagnosen ADHD

  En intern kvalitetskontroll i Sykehuset Innlandet har avdekket at flere pasienter har fått diagnosen ADHD ved BUP Elverum enn ved andre barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Innlandet.

 • 30.04.2020
  RBUP sin nevromodul

  RBUP har et tilbud om kurs innen nevrofeltet som kan følges online.

 • 02.04.2020
  Verdens Autismedag 2 april

  I dag er det FN-dagen for bevissthet rundt autisme, en dag som markeres over hele Europa og i verden. Mye annet kan ta fokus denne våren 2020, men vi vil allikevel gjøre folk oppmerksom på at det kjempes kamper hele året og år etter år for...

 • 01.04.2020
  Skolevegring i koronaens tid

  Barn med nevroutviklingsforstyrrelser som vegrer seg for å gå på skolen eller har et høyt fravær av ulike årsaker, kan i disse tider hvor alle barn er hjemme fra skolen, oppleve smitteverntiltakene som en lettelse – en pause. Man føler seg...

 • 27.03.2020
  informasjon om planlagt prosjekt - HRT-behanding

  I løpet av de siste månedene har det pågått et arbeid med å beskrive et prosjekt med mål om å prøve ut ny teknologi - virtual reality (VR) i behandling av Tourettes syndrom (TS). Det aktuelle prosjektet retter seg mot fagpersoner som har mo...

 • 18.02.2020
  ADHD Forskningsnettverk – utlysning av prosjektmidler for 2020

  Siden Nasjonalt forskningsnettverket for ADHD ble startet opp i 2007 har Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) på vegne av forskningsnettverket delt ut midler til forskning og fag- og metodeutv...

 • 06.02.2020
  NOU - Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

  Autisme- og touretteutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018, hvor  oppdraget var å kartlegge og vurdere dagens situasjon for personer med autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom. Utvalget skulle foreslå tiltak f...

 • 22.01.2020
  HRT Opplæring 2020

  Vi inviterer til HRT (Habit Reversal Training) grunnopplæring våren 2020. Opplæringen vil gå over tre dager våren 2020.

 • 21.10.2019
  Informasjons- og opplæringsopphold for unge (10 – 14 år) med Tourettes syndrom/kroniske tics med foreldre/pårørende

  Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 10.02.2020-14.02.2020, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnierEn møteplass for utveksling av erfaring og kunnskap. Dere møter fagpersoner og andre i li...

 • 06.10.2019
  Regional retningslinje for utredning og diagnostisering av autismespekterforstyrrelse

  Den regionale retningslinjen for utredning og diagnostisering av autismespekterforstyrrelse er revidert og oppdatert. 

 • 04.07.2019
  Barn med autismeforstyrrelser har oftere skolevegring

  Bloggen ekspertsykehuset har publisert et nytt innlegg og skolevegring hos barn med autismespekterforstyrrelse. Innlegget er skrevet av seksjonsleder Ellen Munkhaugen og beskriver funn fra hennes doktorgradsprosjekt. 

 • 02.07.2019
  Nyhetsbrev nr 4 i 2019

  Vårt nyhetsbrev nummer fire for 2019 er nå sendt ut til de som abonnerer på dette. 

 • 06.06.2019
  Endret kompetanseansvar for ADHD

  Nasjonalt kompetansesenter for ADHD ble opprettet i 1994. 25 år senere, fra 1. august 2019, overføres ansvaret til regionale enheter. 

 • 15.02.2019
  Episode 2 av vår podkast

  Da er andre episode av vår podkast ute. 

 • 19.12.2018
  Regional kompetansetjeneste sin podkast

  Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi tilbyr nå en podkast hvor vi vil diskutere relevante faglige temaer i tiden som kommer. 

 • 05.12.2018
  Gruppetrening mot tics

  Hver torsdag formiddag møtes to damer og en mann i de ærverdige gamle lokalene til Gaustad på Rikshospitalet. De har til felles at de alle tre har Tourettes syndrom, en diagnose som blant annet fører til ufrivillige muskelrykninger og vokal...

 • 12.11.2018
  Autisme- og Tourettesutvalget

  Autisme- og Tourettesutvalget ble oppnevnt i statsråd 22. juni 2018. Utvalget er en oppfølging av et vedtak i Stortinget. Utvalget skal levere sin utredning i form av en NOU innen 31. desember 2019.

 • 31.05.2018
  Autismeplakaten på flere språk

  Autismeplakaten som kan en støtte og et supplement i arbeidet med å formidle kjernevansker ved diagnoser innen autismespekteret etter en utredning er nå tilgjengelig på flere språk.  

 • 24.05.2018
  Kort presentasjon av RKT

  Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi har laget en kort presentasjon av kompetansetjenesten og de tjenestene vi tilbyr.

 • 12.12.2017
  Autismeplakat

  I løpet av det siste året har en prosjektgruppe utformet et materiell som har til formål å være en støtte og et supplement i arbeidet med å formidle kjernevansker ved diagnoser innen autismespekteret etter en utredning. Gjennom en grundig p...

Arrangementer

 • Informasjon om diagnosene og lenker

  Her finner du mer informasjon om diagnosene og lenker til aktuelle informasjonskilder.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktinformasjon til ansatte i Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi.

 • IllustrasjonsfotoMateriell og publikasjoner fra RKT

  Her vil du finne materiell og publikasjoner om autismespekterforstyrrelser, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi som enten er skrevet/utarbeidet av Regional kompetansetjeneste eller som RKT har bidratt til. Dersom det er noe du søker som d...

 • Vår virksomhet

  Her vil du finne informasjon om vår kompetansetjeneste.

Fant du det du lette etter?